Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Centrum Leek

Herziening bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Leek-Centrum

Op 19 februari 2014 heeft de gemeenteraad van Leek een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor het centrum van Leek vastgesteld.
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan borduurt voort op de Ruimtelijke inventarisatie en analyse waarin het ruimtelijk beleid voor het centrum in de komende jaren wordt weergegeven. Lees meer informatie over het bestemmingsplan.

Centrumteam

Het Centrumteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de Handelsvereniging Leek-Nietap, winkelcentrum de Liekeblom en lokale makelaars. Doelstelling van het Centrumteam is het ontwikkelen van het centrum tot een koopcentrum met een hoog kwaliteitsniveau en een grote diversiteit aan producten, waardoor er nog meer bezoekers komen. Het Centrumteam komt voort uit alle activiteiten rond de herinrichting van de openbare ruimte in Leek en Nietap. Naast het upgraden van het straatbeeld is het streven dat ook de kwaliteit van het aanbod in- en de uitstraling van het centrum verbetert. Dat wil men bereiken door gezamenlijk op te trekken bij de werving van nieuwe ondernemingen en de promotie voor het centrum van Leek. Zo kijk het centrumteam bijvoorbeeld hoe met de leegstand in het centrum van Leek kan worden omgegaan. Door informatieuitwisseling en het betrekken van deelnemers uit dit overleg bij nieuwe initiatieven staat men sterker.

De stand van zaken - juli 2016

Vervolg project Leek/Nietap

Met het project Leek/Nietap is een sterke kwaliteitsverbetering van het openbare gebied in het centrum van Leek en Nietap gerealiseerd. Wel resteren er nog enkele niet vervulde wensen. Het gaat dan onder andere om fonteinen bij de vlonder, de bestrating in de passages en het vervangen van de verlichting op verschillende plekken. Doordat  er (subsidie) geld vrij komt vanuit een ander project in Leek is het mogelijk een aantal wensen te realiseren. Dat betekent dat in het najaar van 2016 de passages vanuit de Samuel Leviestraat naar de Tolberterstraat en De Dam worden bestraat en voorzien van (nieuwe) verlichting. Ook wordt het resterende deel van het parkeerterrein op de Samuel Leviestraat voorzien van nieuwe verlichting, het stenen muurtje wordt gerepareerd en de gele (loop) strook wordt vervangen door klinkers. Verder komen er fonteinen bij de Vlonder en wordt het kunstwerk bij de tunnelbak op de Schilhoek (Het Teken) aangelicht. Begin oktober starten  de werkzaamheden. Het is de bedoeling om deze vóór de Sinterklaasintocht op 19 november 2016 af te ronden.

Parkeren in het centrum van Leek

In een groot deel van het centrum van Leek en Nietap geldt een 'blauwe zone'. De blauwe zone is bedoeld om lang parkeren tegen te gaan en kort parkeren te bevorderen. In 2010 is de regeling in overleg met het Centrumpanel geëvalueerd. Geconstateerd is dat de regeling een gunstig effect heeft op de parkeerdruk in het gehele centrum. Met de herinrichting van het centrum van Leek is het totale aantal parkeerplaatsen met ongeveer 100 plekken toegenomen.Met de leden van het centrumpanel is afgesproken het parkeren regelmatig te blijven evalueren.

Lees meer informatie over het parkeren en de bezoekerskaart...

Meer informatie

Via de Midweek en de gemeentelijke website informeren we u over de vorderingen van het project en de momenten waarop inspraak mogelijk is.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met Ubo Bezuijen, projectleider van het centrum, telefoon (0594) 55 15 15, e-mail: u.bezuijen@leek.nl