Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Centrum Leek

Herziening bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Leek-Centrum

Op 19 februari 2014 heeft de gemeenteraad van Leek een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voor het centrum van Leek vastgesteld.
Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan borduurt voort op de Ruimtelijke inventarisatie en analyse waarin het ruimtelijk beleid voor het centrum in de komende jaren wordt weergegeven. Lees meer informatie over het bestemmingsplan.

Centrumteam

Het Centrumteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de Handelsvereniging Leek-Nietap, winkelcentrum de Liekeblom en lokale makelaars. Doelstelling van het Centrumteam is het ontwikkelen van het centrum tot een koopcentrum met een hoog kwaliteitsniveau en een grote diversiteit aan producten, waardoor er nog meer bezoekers komen. Het Centrumteam komt voort uit alle activiteiten rond de herinrichting van de openbare ruimte in Leek en Nietap. Naast het upgraden van het straatbeeld is het streven dat ook de kwaliteit van het aanbod in- en de uitstraling van het centrum verbetert. Dat wil men bereiken door gezamenlijk op te trekken bij de werving van nieuwe ondernemingen en de promotie voor het centrum van Leek. Zo kijk het centrumteam bijvoorbeeld hoe met de leegstand in het centrum van Leek kan worden omgegaan. Door informatieuitwisseling en het betrekken van deelnemers uit dit overleg bij nieuwe initiatieven staat men sterker.

De stand van zaken - november 2016

Vervolg project Leek/Nietap

Met het project Leek/Nietap is een sterke kwaliteitsverbetering van het openbare gebied in het centrum van Leek en Nietap gerealiseerd. Wel resteren er nog enkele niet vervulde wensen. Het gaat dan onder andere om fonteinen bij de vlonder, het aanleggen van passende nieuwe bestrating in de passages, de voorplint langs de Hulst,  de looproutes over het Samuel Levieplein en het vervangen en verbeteren van de verlichting in de passages op verschillende plekken. Doordat  er (subsidie) geld vrij komt vanuit een ander projectonderdeel in Leek is het mogelijk een aantal van deze resterende wensen te realiseren binnen het kader van het totale project. Naast de fonteinen zijn ook de nieuwe lichtmasten op het Samuel Levieplein inmiddels geplaatst en binnenkort wordt ook de verlichting in de passages vernieuwd. Ook staat het monument op de vlonder ’s avonds inmiddels in het licht. Tijdens een op 1 november 2016 gehouden informatieavond voor bewoners en winkeliers is in onderling overleg met de aanwezigen besloten de bestratingswerkzaamheden in en rond de passages uit te stellen en hiermee te starten in januari 2017. Vóór aanvang van het werk krijgen de omwonenden en winkeliers een uitvoeringsbrief. Het plan is de bestrating en verlichting bij het kunstwerk Het Teken (nabij de entree van landgoed Nienoord) mee te nemen in het bestratingswerk dat begin 2017 in de passages wordt uitgevoerd.

 

 

 

Parkeren in het centrum van Leek

In een groot deel van het centrum van Leek en Nietap geldt een 'blauwe zone'. De blauwe zone is bedoeld om lang parkeren tegen te gaan en kort parkeren te bevorderen. In 2010 is de regeling in overleg met het Centrumpanel geëvalueerd. Geconstateerd is dat de regeling een gunstig effect heeft op de parkeerdruk in het gehele centrum. Met de herinrichting van het centrum van Leek is het totale aantal parkeerplaatsen met ongeveer 100 plekken toegenomen.Met de leden van het centrumpanel is afgesproken het parkeren regelmatig te blijven evalueren.

Lees meer informatie over het parkeren en de bezoekerskaart...

Meer informatie

Via de Midweek en de gemeentelijke website informeren we u over de vorderingen van het project en de momenten waarop inspraak mogelijk is.

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met Ubo Bezuijen, projectleider van het centrum, telefoon (0594) 55 15 15, e-mail: u.bezuijen@leek.nl