Beleid

Er is in Nederland geen organisatie die zoveel doet als een gemeente. Van het uitgeven van paspoorten tot het ophalen van huisvuil; van het verstrekken van bijstandsuitkeringen tot het ontwikkelen van nieuwe woonwijken; en van de bouw van sportzalen tot het bestrijden van rampen. Het gemeentebestuur kan aan al deze activiteiten alleen maar sturing geven met duidelijke, algemene richtlijnen en afspraken, oftewel: met behulp van beleid.

Het gemeentebestuur legt in beleidsnota's algemene uitgangspunten, strategie├źn en bestuurlijke keuzes vast. Het nodigt ook uit tot overleg met andere betrokkenen. En de nota's zijn de basis voor een latere evaluatie: hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Kortom: beleidsnota's zijn niet zomaar stapels papier, maar onmisbare instrumenten voor goed bestuur.

Van onderstaande beleidsonderdelen kunt u meer informatie downloaden:

Pagina opties