Organisatiestructuur

Organisatie Gemeente Leek Per 1 januari 2015

De gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie. 
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 afdelingen:

 1. Middelen en Bestuursondersteuning
 2. Openbare Werken
 3. Publiekszaken en Facilitaire Dienstverlening
 4. Wonen, Welzijn en Zorg
 5. Ruimte

1. Middelen en Bestuursondersteuning

afdelingsmanager: mw. M.Y. van der Veen, tel. 0594 - 55 15 39

 • Bestuurs- en Managementondersteuning
 • FinanciĆ«le Zaken
 • Personeel en Organisatie

2. Openbare Werken

afdelingsmanager: dhr. I.W. Ploeg, tel. 0594 - 55 16 29

 • Beleid en Beheer
 • Uitvoering

3. Publiekszaken en Facilitaire Dienstverlening

afdelingsmanager: dhr. R. Postma, tel. 0594 - 55 15 12

 • Burgerzaken
 • Huishoudelijke Zaken
 • Belastingen en Vastgoed
 • Gebouwenbeheer
 • Informatievoorziening en -beheer

4. Wonen, Welzijn en Zorg

afdelingsmanager: mw. C. Huizing, tel. 0594 - 55 16 30

 • Maatschappelijke Ontwikkelingen
 • Wmo

 5. Ruimte

afdelingsmanager: dhr. R. Thedinga, tel. 0594 - 55 16 36

 • Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen
 • Vergunningen en Ruimtelijke Ordening
 • Toezicht, Controle en Handhaving

Pagina opties