Rekenkamercommissie

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie is een instrument van de raad, dat erop gericht is de raad te ondersteunen in zijn controlerende taak. Het is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid. De commissie toetst en evaluaeert op de onderdelen:

  • doelmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving
  • doeltreffendheid: verloopt de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiĆ«nt
  • rechtmatigheid: zijn de beoogde beleidsdoelen ook daadwerkelijk behaald

De commissie beslist zelfstandig over de te houden onderzoeken. Sinds 1 maart 2011 hebben de gemeenteraden van Leek, Marum en Zuidhorn een gezamenlijke rekenkamercommissie. Per 1 april 2016 heeft de gemeenteraad van Grootegast zich hier ook bij aangesloten.

Actuele informatie op de website van de gemeente Zuidhorn

Rekenkamercommissie

Pagina opties