Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders.

De burgemeester

Burgemeester B.C. Hoekstra is voorzitter van de raad en voorzitter van het college. Hij ziet toe op de kwaliteit van burgerparticipatie, een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en een zorgvuldige behandeling van klachten. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde, de politie en de brandweer.

De wethouders

Het college van Leek bestaat op dit moment uit de wethouders H.J. Morssink, wethouder B. Plandsoen en wethouder Mevr. C.T. Dekker.

De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college. De heer M. Schomper is secretaris bij de gemeente Leek.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden kunt u raadplegen in de lijst van Nevenfuncties (pdf-bestand, 222 kB)

 • Burgemeester B.C. Hoekstra

  B.C. Hoekstra

  B.C. Hoekstra
  Bolmeer 6
  9354 VL  Zevenhuizen
   

  Portefeuille:

  • Bij wet geregelde toezichthoudende taken
  • Algemeen-bestuurlijke zaken
  • Openbare orde en veiligheid, politie- en brandweerzorg
  • Asielbeleid
  • Communicatie en voorlichting
  • Rechtsbescherming en klachtrecht
  • Dienstverlening
  • Bestuurlijke organisatie en herindeling
  • Recreatie en toerisme, inclusief plattelandsbeleid
  • Evenementenbeleid (inclusief Pinkstermarkt en -kermis en Apv-vergunningen)
  • Cultuur
  • Facilitaire dienstverlening
  • Burgerzaken
  • Basisregistraties
  • Sport
 • Wethouder H.J. Morssink

  H.J. Morssink

  H.J. Morssink (CDA)
  De Swing 39
  9356 CX  Tolbert


  Portefeuille:

  • Participatiewet, arbeidsmarktbeleid
  • Economische Zaken
  • Marktwezen en wekelijkse warenmarkt
  • Centrumontwikkelingen, inclusief Centrumpanel
  • Sociale Zaken
  • Bestuurlijke organisatie en herindeling
  • Toezicht, controle en handhaving
  • FinanciĆ«n en belastingen
  • Planning & Control
  • Grondbeleid en grondzaken
  • Accommodatiebeleid en vastgoed
  • Nutsbedrijven
  • Personeel en organisatie
  • Duurzaamheid
 • Wethouders B. Plandsoen

  B. Plandsoen

  B. Plandsoen (PvdA)
  Akkerviool 8
  9351 XS Leek


  Portefeuille:

  • Maatschappelijke ondersteuning en zorg
  • Gezondheidszorg
  • Jeugdondersteuning en -zorg
  • Ouderenondersteuning en -zorg
  • Wonen en volkshuisvesting
  • Onderwijs (inclusief volwasseneneducatie en bibliotheekwerk)
  • Regio Groningen-Assen
   • Samenwerking Leek-Roden
   • Regionale projecten
 • Wethouder Mevr. C.T. Dekker

  T.C. Dekker

  Wethouder Mevrouw C.T. Dekker (GroenLinks)


  Portefeuille:

  • Ruimtelijke ordening
  • Verkeer en vervoer
  • Vergunningverlening (Wabo)
  • Milieubeleid
  • Monumentenbeleid
  • Beheer openbare ruimte inclusief Landgoed Nienoord
  • Afvalinzameling en -verwerking
  • ICT
 • Gemeentesecretaris M. Schomper

  M. Schomper

  M. Schomper
  Theo van Doesburgstraat 16
  9204 KW  Drachten

Pagina opties