Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen.

De taken van de gemeenteraad zijn:

  • volksvertegenwoordiging
  • kaderstelling: de gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente Leek. Het college van Burgemeester en Wethouders voert dit beleid uit
  • controle: de gemeenteraad controleert of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.

In Leek bestaat de gemeenteraad uit 17 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de raad.  De raad wordt ondersteund door de griffie.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de raadsleden en van het college van burgemeester en wethouders kunt u raadplegen in de lijst van Nevenfuncties (pdf-bestand, 222 kB)

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hebben de onderstaande zetels en raadsleden opgeleverd. 

Archief

Pagina opties