Verordeningen

De gemeenteraad stelt algemeen verbindende voorschriften vast, waaraan iedereen in de gemeente Leek zich moet houden. Deze regels worden ook wel verordeningen genoemd. Verordeningen worden vastgesteld binnen de grenzen van de Gemeentewet en andere wetten.

Een voorbeeld van zo’n verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze bevat gebods- en verbodsbepalingen, over bijvoorbeeld de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.

Ook het college van burgemeester en wethouders kan algemeen verbindende voorschriften vaststellen. Vaak doet het college dit ter nadere uitvoering van door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen. Deze regels worden vaak besluiten genoemd.

De gemeentelijke regelgeving is openbaar. Iedereen die dat wil, mag ze bekijken. Bent u nieuwsgierig naar de regelgeving van de gemeente Leek? De verordeningen van de gemeente Leek staan op een landelijke website: www.overheid.nl.

Voor landelijke geldende regelgeving, kunt u kijken op de website www.wetten.overheid.nl

Pagina opties