Afval en milieu

Afvalverwijdering

Inzameling van huisvuil

Naar de pagina over afvalverwijdering

Rioolverstopping

Aansluiting van de riolering vanaf de erfscheiding tot aan het hoofdriool niet in orde?

Naar de pagina over Rioolverstopping

Afvalstoffenheffing

Betaling van de aanslag, kosten

Naar de pagina over Heffingen

Rioolheffing

Indirect water lozen op het gemeenteriool, kosten

Ga naar product rioolheffing

Milieu

Milieu-informatie, vragen en klachten over milieu

Naar de pagina over Milieu

Pagina opties