Afval en milieu

Container aanvragen, omruilen of inleveren

Nieuwe of extra container, container kapot, container inleveren.

Naar de pagina over containers

Afvalstoffenheffing

Betaling van de aanslag, kosten

Naar de pagina over Heffingen

Rioolheffing

Indirect water lozen op het gemeenteriool, kosten

Ga naar product rioolheffing

Containerslot

Een containerslot op uw groen en grijze afvalcontainer.

Naar de pagina over containerslot

Milieu

Milieu-informatie, vragen en klachten over milieu

Naar de pagina over Milieu

Compostvat

Neem een compostvat voor directe besparing op het aantal kilo's groen afval

Naar de pagina over compostvat

Rioolverstopping

Aansluiting van de riolering vanaf de erfscheiding tot aan het hoofdriool niet in orde?

Naar de pagina over Rioolverstopping

Pagina opties