Geboren kind, erkenning

 • Wat is het?

  Een man of vrouw die niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van een kind, kan toch officieel het ouderschap op zich nemen. Dit heet: het kind erkennen. Een kind kan ook al erkend worden voordat het geboren is. Dit heet: erkenning ongeboren vrucht. 

  Bij erkenning van het eerste kind kan men kiezen voor de geslachtsnaam van de moeder of de erkenner. De erkenner hoeft niet de biologische ouder van het kind te zijn.
  Of iemand een kind kan erkennen is afhankelijk van meerdere factoren, zoals leeftijd en nationaliteit.

  Om een kind te erkennen is altijd toestemming van de moeder nodig. De moeder van het kind en de erkenner moeten samen naar de Burgerlijke Stand komen en moeten zich kunnen legitimeren.

  U kunt hiervoor een afspraak maken met het team Burgerzaken.
  telefoon 0594 - 55 15 15, e-mail: burgerzaken@leek.nl

  Digitaal een afspraak maken

  Maak een afspraak

 • Wat heb ik nodig?

  1. legitimatiebewijs van de erkenner en de moeder
  2. persoonlijke toestemming van de moeder bij erkenning van het eerste kind binnen de relatie
  3. schriftelijke toestemming van de moeder bij erkenning van elk volgend kind binnen de relatie

Pagina opties