Gemeentelijke begraafplaatsen

 • Wat is het?

  De gemeente Leek heeft 3 begraafplaatsen in haar bezit. In Midwolde, Zevenhuizen en in Oostwold. U kunt de begraafplaatsen op alle dagen van de week bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang.

 • Wat moet ik doen?

  Tijden van begraven en asbezorging

  Begrafenissen en asbezorging zijn mogelijk van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag geldt voor het begraven een hoger tarief. Slechts in bijzondere gevallen kan het college toestemming geven tot het begraven op zon- en feestdagen en het begraven op een afwijkend tijdstip. Ook hiervoor geldt een hoger tarief.

  Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Leek 

  De gemeente Leek kent voor haar algemene begraafplaatsen de 'Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Leek 2012'.  Hierin staan alle voorschriften die betrekking hebben op het begraven. Ook is het beheer hierin geregeld. In de verordening staat bijvoorbeeld welke soorten graven er zijn, de openingstijden, orde en rust op de begraafplaats, voorschriften voor lijkbezorging, indeling en grafuitgifte, regels voor grafbedekkingen, ruiming van graven, urnengraven en urnennissen en het  instandhouden van historische graven.

 • Wat kost het?

  Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in Midwolde, Oostwold en Zevenhuizen 2018

  1. Recht op een particulier graf 

  graf voor 20 jaar (1 laag)  € 2.084,00
  verlengen met 10 jaar (1 laag) € 977,50
  kindergraf voor 20 jaar (1 laag)  € 1.042,00
  verlengen met 10 jaar van een kindergraf € 488,00

  graf voor 20 jaar, waarin in 2 lagen begraven kan worden
  (niet mogelijk op de begraafplaats Oostwold)

  € 4.168,00
  verlengen met 10 jaar (2 lagen) € 1.955,00

  2. Uitgifte algemeen graf

  graf voor 20 jaar € 1.042,00

  Bij een algemeen graf:

  • familie wordt geen rechthebbende
  • uitgifteperiode 20 jaar
  • geen verlenging mogelijk
  • plaatsen grafkelder niet mogelijk
  • plaatsen schuin kopstuk is wel mogelijk

  3. Recht op een particulier(e) urnengraf, urnennis of gedenkplaats

  urnengraf voor 20 jaar € 1.025,50
  urnennis/gedenkplaats voor 20 jaar € 1.042,00
  verlengen met 10 jaar € 488,00

  4. Uitgifte algemeen urnengraf

  urnengraf voor 20 jaar € 488,00

  Bij een algemeen urnengraf:

  • familie wordt geen rechthebbende
  • uitgifteperiode 20 jaar
  • geen verlenging mogelijk
  • plaatsen grafkelder niet mogelijk
  • plaatsen schuin kopstuk is wel mogelijk

  5. Begraafkosten:

  van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

  8 jaar en ouder € 978,00
  0 tot en met 7 jaar € 488,00

  op zaterdag

  8 jaar en ouder € 1.467,00
  0 tot en met 7 jaar € 732,00

  op buitengewone uren (zondag, algemeen erkende feestdag en
  maandag tot en met zaterdag vóór 09.00 uur en na 16.00 uur)

  8 jaar en ouder € 1.956,00
  0 tot en met 7 jaar € 976,00

  6. Bijzetten van asbussen  en urnen

  in een particuliere urnennis 223,00
  in een particulier of algemeen (urnen)graf 341,00

  7. Vergunningen grafbedekking

  vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken per (urnen)graf of nis € 174,00
  vergunning voor het aanbrengen van winterharde grafbeplanting € 52,00

  8. Vergunning grafkelder

  vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder / urnenkelder € 878,00

  Dit is niet mogelijk in een graf, waarin in 2 lagen begraven kan worden.

  9. Inschrijvingen en overboekingen in een daartoe bestemd register

  Inschrijven en overboeken van een particulier graf, een particulier urnengraf, een
  particuliere urnennis of een particuliere gedenkplaats

  € 69,00

  10. Opgraven, ruimen en verstrooien

  opgraven van een lijk € 2.370,00
  na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf € 1.663,00
  na opgraven weer begraven in een ander graf € 2.668,00

  opgraven of verwijderen van een asbus uit een particulier graf of particulier urnengraf

  € 333,00
  opgraven of verwijderen van een asbus uit een particuliere urnennis € 166,50
  terugplaatsen van een asbus € 166,50
  ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende € 1.663,00
  verstrooien van as per asbus op een particulier of algemeen (urnen)graf € 78,00
  verstrooien van as per asbus op een verstrooiingsplaats € 78,00

Pagina opties