Identiteitskaart

 • Wat is het?

  Met een identiteitskaart laat u zien wie u bent (identificeren) en reist u naar bijna alle landen in Europa. Een identiteitskaart is 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder en 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar. Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij Burgerzaken.

  U ontvangt na 3 tot 5 werkdagen een e-mail dat de identiteitskaart voor u klaar ligt. Deze kunt u ophalen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente.

  Vermissing identiteitskaart

  Bent u uw identiteitskaart of paspoort kwijt? Bent u het verloren of is het gestolen? De medewerker van Burgerzaken maakt een verklaring van vermissing op en registreert uw document als vermist. Dit is nodig om misbruik van oude reisdocumenten tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument.

  Maak een afspraak

  Uitleg

  De identiteitskaart kan worden gebruikt als officieel identiteitsbewijs.
  Met deze kaart kan worden gereisd naar de volgende Europese landen: Andorra, België, Bosnië, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland (inclusief Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), San Marino, Spanje (inclusief Canarische eilanden), Turkije, Zweden en Zwitserland, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen

  De aanvraag dient persoonlijk in de woongemeente ingediend te worden bij Burgerzaken op het gemeentehuis.
  Is de aanvrager jonger dan 12 jaar dan dient een van de ouders of de voogd ook in persoon aanwezig te zijn.

  Let op:

  Voor de aanvraag is toestemming nodig van beide ouders, gezaghouder of voogd.

  Stappen en doorlooptijd

  1. De Nederlandse identiteitskaart ligt binnen vijf werkdagen klaar.
   Bij een spoedaanvraag (mits voor 12.00 uur aangevraagd) ligt het document de volgende dag na 09.00 uur klaar. Aan een spoedaanvraag zijn extra kosten verbonden.
  2. Indien er sprake is van vermissing legt u een verklaring van vermissing af bij Burgerzaken. Als er nader onderzoek nodig is, kan de termijn van 5 werkdagen verlengd worden tot enkele weken.

  Aanvraag voor kinderen

  Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig vanwege de identificatieplicht.

  Voor een aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is een ingevuld formulier 'Toestemming afgifte reisdocument' en een kopie van het legitimatiebewijs van beide ouder(s)/gezaghouder(s) nodig. Het formulier kunt u downloaden bij het onderdeel 'Openbare documenten'. Het formulier is ook verkrijgbaar bij Burgerzaken.

  Kinderen moeten bij het aanvragen en afhalen van een identiteitskaart aanwezig zijn.

  Lees ook de Aanvullende informatie als u met kinderen reist.

  Vervolgacties

  Geen

  Openbaarheid van informatie

  De informatie is voor derden niet openbaar.

 • Wat heb ik nodig?

  Benodigde gegevens

  Naam en adres van de aanvrager.

  Documenten/bescheiden

  • Een recente, goed gelijkende pasfoto van de aanvrager. Voor meer informatie: kijk op de website www.rijksoverheid.nl 
    
  • Alle geldige en verlopen reisdocumenten meenemen die u in uw bezit heeft. Heeft u nog nooit een reisdocument gehad en bent u wel in het bezit van een rijbewijs dan moet u deze meenemen voor legitimatie. Bij het ontbreken van een identiteitsbewijs wordt door de ambtenaar een nader onderzoek ingesteld om uw identiteit vast te stellen. 

   Kunt u één van de oude reisdocumenten niet overleggen bij de aanvraag van een nieuw reisdocument, dan legt u een verklaring van vermissing af bij Burgerzaken. Vervolgens kunt een nieuwe aanvraag indienen.

   Indien u uw reisdocument in het buitenland bent kwijtgeraakt, dient u ook een verklaring van vermissing af te leggen bij Burgerzaken.

   Uw gestolen of vermiste reisdocument wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen. Indien het document later wordt teruggevonden, kan het niet meer worden gebruikt. Het document moet wel worden ingeleverd bij de gemeente. 

   Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben. Voor het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart is tot twaalf jaar toestemming nodig van beide ouders/voogd die het gezag hebben/heeft. Kinderen vanaf twaalf jaar hebben die toestemming niet meer nodig. De toestemming kunt u aanvragen met het formulier Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland'. Dit formulier kunt u downloaden bij het onderdeel 'Openbare documenten'.
    
  • Om de identiteit van het kind goed te kunnen controleren, dient het kind altijd bij de aanvraag aanwezig te zijn.
 • Wat kost het?

  Tarieven 2018
  Tarief 18 jaar en ouder (10 jaar geldig) € 51,05
  Jeugdtarief tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 29,05
  Tarief spoedaanvraag (excl. kosten identiteitskaart) € 47,55
  Beschermhoesje € 1,20
 • Aanvullende informatie

  Reizen met kinderen

  Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zijn alleen met hun kind reizen.

  Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. De Koninklijke Marechaussee moet dan bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag.

  In Nederland heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit wordt door de marechaussee gebruikt als aanknopingspunt om vast te stellen hoe het zit met het ouderlijk gezag/voogdij over een in Nederland wonend kind. Mocht uit de BRP geen duidelijkheid komen, dan kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek. Andere landen hanteren hun eigen regels bij grenscontrole. Nederland heeft daar geen invloed op.

  Verklaring ouderlijk gezag

  Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:

  • verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (formulier te downloaden, zie het onderdeel 'Openbare documenten').
  • recent uittreksel gezagsregister
  • recent uittreksel BRP
  • kopie van paspoort van toestemminggevende ouder
  • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
  • eventueel het ouderschapsplan
  • eventueel geboorteakte.

  Nadere informatie kan verkregen worden bij het team Burgerzaken, (0594) 55 15 15.

  Externe instanties

  www.rijksoverheid.nl (reisdocumenten informatie)
  www.postbus51.nl
  www.gezondopreis.nl
  www.visum.nl 

 • Wetgeving

 • Openbare documenten

Pagina opties