Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Direct aanvragen

  Een vergoeding voor het leerlingenvervoer is voor kinderen die door ziekte of handicap niet zelfstandig naar school kunnen óf wanneer een school te ver weg ligt. De gemeente gaat uit van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Hiermee bedoelen we de school die ruimte heeft voor het kind en het juiste onderwijs kan bieden.

  Er zijn verschillende vergoedingen mogelijk:

  • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van het kind (kilometervergoeding).
  • Een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer voor het kind (en eventueel de begeleider).
  • De gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een taxi.

  Twijfelt u of het kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer of heeft u aanvullende vragen over het leerlingenvervoer? Neem telefonisch contact op met het afdeling Woning, Welzijn en Zorg, via (0594) 55 15 15.

 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraag voor een vergoeding van het leerlingenvervoer doet u in bij de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

  • Online regelen met uw DigiD.
  • Via een papieren aanvraagformulier. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling Woning, Welzijn en Zorg via (0594) 55 15 15.
 • Wat kost het?

  De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage voor de kosten van het vervoer van het kind. Dit hangt af van uw inkomen. Als uw (verzamel)inkomen lager is dan € 26.100 berekenen wij geen eigen bijdrage. Voor deze vrijstelling moet u bij de aanvraag een IB60-formulier over het jaar 2014 inleveren waaruit uw (verzamel)inkomen blijkt. Een IB60-formulier vraagt u aan bij de Belastingdienst via 0800 - 0543 of met DigiD via de website van de Belastingdienst.

  Wanneer uw (verzamel)inkomen hoger is dan € 26.100 vragen wij een eigen bijdrage:

  Kinderen tot en met 11 jaar € 394,32
  Kinderen vanaf 12 jaar € 446,40

  Als de leerling een basisschool bezoekt waarbij de afstand tussen de woning en de school méér dan 20 kilometer is, wordt naast een eventueel te betalen eigen bijdrage een draagkrachtafhankelijke bijdrage gevraagd.

 • Voorwaarden

  Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van het leerlingenvervoer moet uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het kind woont in de gemeente Leek.
  • Het kind kan vanwege ziekte, handicap of afstand niet zelfstandig naar school reizen.
  • Het kind gaat naar een school die meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt.
  • De school die het kind bezoekt is een school in het (speciaal) basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs.
  • Het gaat om de vergoeding voor het vervoer van het kind tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

  Alle voorwaarden vindt u ook in de verordening leerlingenvervoer gemeente Leek 2015.

 • Regel het online

  U kunt de vergoeding van het leerlingenvervoer online aanvragen. Bij deze aanvraag kunt u gebruik maken van uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.

  Nog geen DigiD? Vraag dan eerst DigiD aan.

  Direct aanvragen

Pagina opties