Rijbewijs

 • Wat is het?

  Voor het besturen van een auto, vrachtwagen, bromfiets of ander motorvoertuig heeft u een geldig rijbewijs nodig. Een rijbewijs vraagt u persoonlijk aan bij Burgerzaken.

  U ontvangt na 3 tot 5 werkdagen een e-mail dat het rijbewijs voor u klaar ligt. Deze kunt u ophalen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente.

  Maak een afspraak

  Vermissing rijbewijs

  Bent u uw rijbewijs kwijt? Bent u het verloren of is het gestolen? De medewerker van Burgerzaken maakt een verklaring van vermissing op en registreert uw document als vermist. Dit is nodig om misbruik van  tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs.

 • Hoe werkt het?

  Wie kan het aanvragen?

  Iedereen ouder dan 18 jaar ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Vanaf 19 januari 2013 is de minimum leeftijd afhankelijk van de categorie. Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijscategorieen.

  Wanneer?

  • Als de aanvrager voldaan heeft aan de vastgestelde eisen met betrekking tot de rijvaardigheid (bij een eerste aanvraag geslaagd is voor het rijexamen en bij vervolgaanvragen beschikt over een rijbewijs) en geschiktheid (medische verklaring)
  • Als de aanvrager in de onmiddellijk aan de aanvraag voorafgaande periode van 1 jaar ten minste 184 dagen in Nederland woonachtig was
  • Een geldige verblijfstitel indien men niet - Nederlander is
 • Wat moet ik doen?

  Informatie

  Nadere informatie kan verkregen worden bij team Burgerzaken, telefoon 0594 -55 15 15.
   

  Aanvragen

  De aangifte dient persoonlijk bij de balie van Burgerzaken op het gemeentehuis ingediend te worden. Wilt u niet wachten, maak dan een afspraak.

  Stappen en doorlooptijd

  Net als bij het paspoort of de identiteitskaart kan het rijbewijs pas na 5 werkdagen worden opgehaald.

  Wel wordt het mogelijk een spoedaanvraag te doen. U moet uw aanvraag dan wel vóór 12.00 uur bij de gemeente indienen.

  Resultaat

  1. De aanvraag wordt goedgekeurd.
  2. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

  Bezwaar en beroep

  Niet van toepassing.

  Externe instanties

  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  • Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

  Vervolgacties

  Geen

  Openbaarheid van informatie

  De informatie is voor derden niet openbaar.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw huidige rijbewijs (indien in bezit)
  • als u geen rijbewijs heeft: een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
  • een onbeschadigde, goedgelijkende kleurenpasfoto. Een pasfoto moet aan bepaalde eisen voldoen
  • bij een rijbewijsaanvraag onder de 18 jaar: een begeleiderspas.

  Gezondheidsverklaring

  U hoeft geen verklaringen rijvaardigheid en geschiktheid meer mee te nemen naar de afdeling Burgerzaken. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) registreert deze gegevens voortaan direct en rechtstreeks in de registers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

  Om medisch geschikt te worden verklaard, moet u altijd nog wel een 'gezondheidsverklaring' invullen. Tegen betaling kunt u deze krijgen bij Burgerzaken of digitaal aanvragen bij het CBR ( mijn.cbr.nl via DigiD). Ook een mogelijk daarop volgende keuring door een arts kost geld. U hebt een gezondheidsverklaring nodig wanneer:

  • uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag
  • u in het bezit bent van een rijbewijs met één of meer categorieën C, C1, D, D1, CE, C1E, DE en of D1E
  • u vanwege medische redenen een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur heeft

  U moet de gezondheidsverklaring en een eventueel medisch verslag van de keurende arts sturen naar het regiokantoor van het CBR (zie voor de adressen www.cbr.nl). Wanneer u geschikt bent bevonden, krijgt u hiervan na enkele weken bericht van het CBR. Pas dan kunt u het rijbewijs (of de categorie-uitbreiding) bij Burgerzaken aanvragen.

  Let op!

  Begin 3 maanden voordat uw rijbewijs verloopt met het vernieuwingstraject. Het kan namelijk gebeuren dat het CBR u naar een medisch specialist verwijst (waarbij de wachttijden uiteen kunnen lopen). 
  Voor alle vragen over rijvaardigheid, de medische geschiktheid en de daarmee samenhangende eisen, kunt u contact opnemen met de regiokantoren van het CBR of uw rijschool.

  Extra categorie

  Als u al een rijbewijs heeft en u heeft de rijvaardigheid in een extra categorie behaald, dan moet u een nieuw rijbewijs aanvragen bij Burgerzaken. Alle categorieën worden meestal meteen verlengd.

  Verloren of gestolen?

  Bij verlies of diefstal legt u een verklaring van vermissing af bij Burgerzaken. Vindt u het vermiste rijbewijs alsnog terug, dan mag u deze niet meer gebruiken. U moet het oude rijbewijs inleveren bij Burgerzaken.

  Geldigheid rijbewijs

  • jonger dan 65 jaar: 10 jaar
  • tussen de 65 en 70 jaar: geldig tot 75ste verjaardag
  • 75 jaar of ouder: 5 jaar geldig

  Om medische redenen kan het rijbewijs korter geldig zijn.Aanvraag rijbewijs rechtstreeks bij de RDW

  Soms moet u een Nederlands rijbewijs rechtstreeks aanvragen bij de RDW:

  • afgifte Nederlands rijbewijs op basis van vernieuwing/verlies oud rijbewijs aan personen woonachtig buiten de EU/EER
  • afgifte Nederlands rijbewijs aan Nederlandse militairen gestationeerd in het buitenland
  • vernieuwing, eerste afgifte, categorie-uitbreiding Nederlands rijbewijs aan houders van pasjes geprivilegieerden
  • omwisseling rijbewijs aan houders van pasjes geprivilegieerden
  • eerste afgifte of categorie-uitbreiding waarbij de aanvrager na het rijexamen verhuisd is uit Nederland

  Meer informatie vindt u op www.rdw.nl

  Bromfietsrijbewijs

  U mag vanaf 16 jaar een 2-, 3- of 4 wielige brommer of snorfiets besturen met categorie AM.
  Na het examen kunt u bij Burgerzaken een rijbewijs voor categorie AM aanvragen.

  Meenemen

  Bij eerste aanvraag rijbewijs:

  • uw geldig legitimatiebewijs
  • een goed gelijkende kleurenpasfoto.

  Bij een verlopen rijbewijs of het vernieuwen rijbewijs vanaf 75 jaar/vermelding extra categorie:

  • het oude rijbewijs; (alle Nederlandse rijbewijzen die zijn afgegeven tot 1 oktober 1996 worden niet geaccepteerd als identiteitsbewijs bij de aanvraag van een rijbewijs, dit geldt ook voor alle buitenlandse rijbewijzen)
  • één goed gelijkende kleurenpasfoto.

  Bij verlies of diefstal:

  • uw geldig legitimatiebewijs
  • één goed gelijkende kleurenpasfoto.

  Bij het omwisselen Nederlands militair rijbewijs voor een (eerste) rijbewijs:

  • uw geldig legitimatiebewijs
  • uw militair rijbewijs
  • één goed gelijkende kleurenpasfoto.

  Bij het omwisselen Nederlands militair rijbewijs met een uitbreiding van het oude rijbewijs:

  • het oude rijbewijs (alle Nederlandse rijbewijzen die zijn afgegeven tot 1 oktober 1996 worden niet geaccepteerd als identiteitsbewijs bij de aanvraag van een rijbewijs, dit geldt ook voor alle buitenlandse rijbewijzen)
  • één goed gelijkende kleurenpasfoto.
 • Wat kost het?

  Tarieven 2018
  Rijbewijs € 39,45
  Omwisselen buitenlands rijbewijs € 39,45
  Gezondheidsverklaring € 34,80
  Spoedaanvraag € 73,55
 • Wetgeving

 • Voorwaarden

  Verwijzingen

  Herinneringsbrief

  Wanneer uw rijbewijs verloopt, ontvangt u zes tot acht weken van te voren een herinneringsbrief van de RDW.
  Meer informatie vindt u op:

  Sinds 1 januari 2005 moet iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument) kunnen tonen als de politie of een toezichthouder daarom vraagt.

  Hoewel een rijbewijs is aangemerkt als identiteitsbewijs dient het niet in alle gevallen als zodanig (er staat namelijk geen nationaliteit op). Het rijbewijs dient niet als identiteitsbewijs bij:

  • de Belastingdienst
  • binnenlands vreemdelingentoezicht
  • indiensttreding
  • de aanvraag van een uitkering of een burgerservicenummer
  • inschrijving arbeidsbureau

  Tot slot wat zaken op een rij:

  • vanaf 1 januari 2005 is bij iedere vernieuwing van een rijbewijs met de categorie C, C1, D, D1, CE, C1E, DE of D1E een verklaring van geschiktheid verplicht
  • bij een vervanging (bij verlies, diefstal of verslijten) van een rijbewijs van deze categorieën hoeft geen gezondheidsverklaring te worden overlegd
  • voor beroepschauffeurs is een apart model eigen verklaring beschikbaar, de eigenverklaring CDE
  • voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid kunt u terecht bij Burgerzaken

Pagina opties