Belastingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken

Naar Onroerendezaakbelasting

Betalingsregeling

Indien u niet op tijd aan uw betalingsverplichtingen ten opzichte van de gemeente kan voldoen

Naar Betalingsregeling

Reinigingsrechten

Reinigingsrechten voor het verwijderen van afval

Naar Reinigingsrechten

WOZ waarde

Gemeente Leek stelt elk jaar de waarde vast, aanslagbiljet 

Ga naar product WOZ waarde

Afvalstoffenheffing

Betaling van de aanslag, kosten

Naar Afvalstoffenheffing

Forensenbelasting

Wanneer betaalt u forensenbelasting, kosten

Naar Forensenbelasting

Rioolheffing

Water lozen op het gemeenteriool, kosten

Naar Rioolheffing

WOZ-loket

Geregistreerde gegevens van uw adres inzien

Ga naar product WOZ-loket

Betalen belasting

Manieren waarop u uw belastingen kunt betalen

Naar Betalen belasting

Medisch afval

Vergoeding aanvragen

Naar Medisch afval

Tegemoetkoming gemeentelijke belasting

Mensen met een laag inkomen kunnen recht hebben op een tegemoetkoming

Ga naar tegemoetkoming gemeentelijke belastingen

Mijn Leek

Mijn Leek

Naar Mijn Leek

Pagina opties