Bouwen en wonen

Bestemmingsplannen

Definitieve bestemming van gronden en gebouwen

Naar de pagina over bestemmingsplannen

Woonomgeving

Groenbeheer, Het dunnen van beplantingen

Naar de pagina over Wonen

NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

Reclamestickers aanvragen waarop staat welke reclame u niet wilt krijgen.

Haal een sticker op of vraag deze aan.

Bouwgrond kopen

Omgevingsvergunning

Eén vergunning aanvragen voor verschillende activiteiten, Het omgevingsloket

Ga naar  omgevingsvergunning

Bodeminformatie

Bodeminformatiekaart, Bodembeleidsplan Westerkwartier

Naar de pagina over bodeninformatie

Duurzaamheidslening

Woningeigenaren kunnen een duurzaamheidslening aanvragen om energiezuinige maatregelen te nemen.

Haal een sticker op of vraag deze aan.

Pagina opties