Contact

Adresgegevens

Bezoekadres

Gemeente Leek
Tolberterstraat 66
9351 BJ  Leek

Postadres

Gemeente Leek
Postbus 100
9350 AC  Leek

U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier

Telefoon - Fax - E-mail

Telefoon 0594 - 55 15 15 of 14-0594
Fax 0594 - 51 75 12
E-mail info@leek.nl

WhatsApp

Gemeente Leek is ook via WhatsApp bereikbaar. Het nummer is: 06 - 11 68 73 07. Dit nummer is bedoeld voor vragen en meldingen. Het is niet mogelijk naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Gemeente Leek beantwoordt tijdens openingstijden de WhatsAppberichten zo snel mogelijk. De gemeente verstuurt geen privacygevoelige informatie via WhatsApp.

Openingstijden gemeentehuis

Bekijk de openingstijden

Belangrijke telefoonnummers

Telefoonnummers van politie, brandweer, hulpdiensten, gas-, water- en elektriciteitsstoringen etc. vindt u op de pagina 'Belangrijke telefoonnummers'

Stuur ik de gemeente een e-mail of een brief?

Wilt u iets kwijt aan de gemeente? Heeft u een vraag of een klacht? Dan kunt u een brief sturen naar de gemeente, een websiteformulier gebruiken of e-mailen. Niet alle correspondentie kan echter via de e-mail. In sommige gevallen moet u nog altijd een brief sturen.

De gemeente probeert u zo spoedig mogelijk te antwoorden. Voor de afhandeling van e-mailberichten geldt dezelfde wettelijke afhandelingstermijn van acht weken als voor de schriftelijke aanvragen, die per gewone post worden ontvangen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. Ook zijn er specifieke wetten waarin een (langere) beslistermijn is opgenomen (zoals bijvoorbeeld in de Woningwet voor de verlening van de bouwvergunning).

Ongefrankeerde post wordt niet geaccepteerd

Ongefrankeerde post wordt niet geaccepteerd.

  • ongefrankeerde post met afzender wordt geweigerd en teruggestuurd naar de afzender
  • ongefrankeerde post zonder afzender wordt geweigerd en teruggestuurd naar PostNL
  • door het adres van de gemeente wordt in beide gevallen een kruis gezet

Reden voor deze werkwijze is dat er personen zijn die ongefrankeerde brieven naar (alle) gemeenten versturen. De gemeenten moeten daarna de strafporto betalen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen.

Alles hierover leest u in onze Producten- en dienstencatalogus.

E-petitie

De gemeente Leek heeft een loket geopend op petities.nl.

Wat is een petitie?

Het is een verzoek van een groep mensen aan de gemeente. Petities bestaan al heel lang. Maar de mogelijkheid om e-petities te starten of te steunen is nieuw.
Er zijn allerlei dingen die u wellicht graag in uw gemeente zou zien of misschien juist plannen waarvan u vindt dat ze niet door zouden moeten gaan. Het loket zorgt ervoor dat de e-petitie een goed proces doorloopt en helpt de petitionaris de petitie op het juiste moment bij de juiste persoon of personen in te dienen. Wij kunnen u echter niet garanderen dat u gelijk krijgt of dat u voor elkaar krijgt wat u wenst.

Lees eerst de spelregels van dit loket voordat u een petitie indient.

Pagina opties