Openingstijden

Gewijzigde openingstijden 

  • in verband met Kerst is het gemeentehuis op dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2017 gesloten en telefonisch niet bereikbaar
  • in de periode van 27 december 2017 tot en met 4 januari 2018 is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar
  • in verband met nieuwjaarsdag is het gemeentehuis op dinsdag 1 januari 2018 gesloten en telefonisch niet bereikbaar
  • In verband met de nieuwjaarsreceptie is het gemeentehuis op dinsdag 8 januari 2018 vanaf 15.00 uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

De openingstijden van de belangrijkste loketten van de gemeente Leek.

  

Burgerzaken

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
Woensdagmiddag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdagavond: 17.30 - 19.00 uur

Let op: op donderdagavond is de Burgerlijke stand gesloten

Bij Burgerzaken kunt u onder andere terecht voor het aanvragen van: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), verhuizing, verklaring omtrent gedrag en bewijs van in leven zijn.

Bij de Burgerlijke stand kunt u o.a. terecht voor: geboorteaangifte, erkenning en aangifte van overlijden.

    


Klantcontactcentrum (KCC)

Voor algemene informatie en doorverwijzing naar andere afdelingen in het gemeentehuis. Ook voor het afhalen van aangevraagde documenten en het inschrijven in de gemeente Leek. Verder voor het gratis afhalen van milieupassen voor milieustraat De Tweemat, die u hier tevens kunt opwaarderen door contante of PIN-betaling. Bovendien voor vragen over vergunningen voor bouwen of milieu-activiteiten. Bij het KCC kunt u ruimtelijke plannen inzien. 
Gevonden en verloren voorwerpen worden er ook opgeborgen.

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag: 08.00 - 16.30 uur
Donderdagavond: 17.30 - 19.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 16.00 uur

   


Milieustraat De Tweemat

Grof huishoudelijk afval (grof-, groen-, bouw- en sloopafval en asbest) kunt u gescheiden aanleveren bij de Milieustraat De Tweemat, Tweemat 7 in Grootegast.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur.

Meer informatie over de Tweemat

   


Balie ISD Noordenkwartier

Voor (eenvoudige) vragen over bijvoorbeeld aanvraagprocedures, aanvragen bijzondere bijstand, het ophalen of inleveren van (aanvraag)formulieren en het ophalen of inleveren van uw maandelijkse mutatieformulieren kunt u terecht bij medewerkers van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier.

Openingstijden in het gemeentehuis van Leek

Maandag t/m donderdag: 09.00 - 10.30 uur

Meer informatie over ISD Noordenkwartier

  


Wmo-loket

Voor vragen en meldingen in verband met de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u bellen met het Wmo-loket.

Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 11.00 uur.

Tel. 0594- 15 15 56

Pagina opties