Openingstijden

Woensdag 11 april 2018 is het gemeentehuis van 13.00 tot 14.30 uur gesloten

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op woensdag 11 april 2018 van 13.00 tot 14.30 uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

Vrijdag 27 april 2018 is het gemeentehuis gesloten.

In verband met Koningsdag is het gemeentehuis op vrijdag 27 april 2018 gesloten en telefonisch niet bereikbaar.


De openingstijden van de verschillende balies in het gemeentehuis en van milieustraat De Tweemat

Burgerzaken

Voor het aanvragen van rij- en reisdocumenten, burgerlijke stand, naturalisatie, huisnummering en dergelijke:

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
Woensdagmiddag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdagavond: 17.30 - 19.00 uur


Klantcontactcentrum (KCC)

Voor algemene informatie en doorverwijzing naar andere afdelingen in het gemeentehuis. Ook voor het afhalen van aangevraagde documenten en het inschrijven in de gemeente Leek. Verder voor het gratis afhalen van milieupassen voor milieustraat De Tweemat, die u hier tevens kunt opwaarderen door contante of PIN-betaling. Bovendien voor vragen over vergunningen voor bouwen of milieu-activiteiten. Bij het KCC kunt u ruimtelijke plannen inzien. 
Gevonden en verloren voorwerpen worden er ook opgeborgen.

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag: 08.00 - 16.30 uur
Donderdagavond: 17.30 - 19.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 16.00 uur


Milieustraat De Tweemat

Grof huishoudelijk afval (grof-, groen-, bouw- en sloopafval en asbest) kunt u gescheiden aanleveren bij de Milieustraat De Tweemat, Tweemat 7 in Grootegast.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur.

Meer informatie over de Tweemat


Balie ISD Noordenkwartier

Voor (eenvoudige) vragen over bijvoorbeeld aanvraagprocedures, aanvragen bijzondere bijstand, het ophalen of inleveren van (aanvraag)formulieren en het ophalen of inleveren van uw maandelijkse mutatieformulieren kunt u terecht bij medewerkers van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier.

Openingstijden in het gemeentehuis van Leek

Maandag t/m donderdag: 09.00 - 10.30 uur

Meer informatie over ISD Noordenkwartier

Pagina opties