Proclaimer

De gemeente Leek is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

We doen er alles aan onze website actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Geef aan waar op de website u de informatie heeft gevonden. Dan gaan we hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag gaan. U kunt uw reactie doorgeven via e-mail: info@leek.nl

Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken.

Toegankelijkheid

Wij bouwen aan de toegankelijkheid van deze website voor alle burgers. Ook voor mensen die speciale software gebruiken omdat ze een beperking hebben. Deze website is daarom gebouwd volgens de WCAG 2.0 level AA richtlijnen. Deze richtlijnen zijn internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Onze redactieleden en webmasters doen hun uiterste best om de toegankelijkheid van onze website op niveau te houden en continu te verbeteren. Hebt u vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website, neem dan vooral contact op met ons op via e-mail: info@leek.nl of telefoon 0594 - 55 15 15 of 14-0594.

Lees de volledige toegankelijkheidsverklaring

Privacy-statement

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het doel, waarvoor u ze ons heeft verstrekt. De gegevens bewaren we niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor u ze ons heeft gegeven.
Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Meer informatie

Pagina opties