Bodeminformatie

In de bodeminformatie van de provincie Groningen is te zien of op een locatie bodemonderzoek verricht is of dat er in het verleden bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk de bodem hebben vervuild. De afgelopen jaren heeft de provincie dit geĆÆnventariseerd. Deze gegevens zijn beschikbaar op de bodeminformatiekaart.

Deze bodeminformatie is van groot belang bij onroerendgoedtransacties. De waarde van een locatie is namelijk ook afhankelijk van de toestand van de bodem. Daarom hebben de provincie en bijna alle gemeenten besloten de locatiegerichte bodeminformatie op internet te plaatsen. 

De informatie over de gemeente Leek is vooralsnog beperkt beschikbaar. Op een locatie wordt enkel aangegeven of er historische informatie en/of bodemkwaliteitsgegevens bekend zijn.

Bodembeleidsplan Westerkwartier

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 16 mei 2006 het Bodembeleidsplan Westerkwartier en de daarbij horende 'Bijlagen bodembeleid Westerkwartier' voor de periode 2006-2010 vastgesteld.

Het plan is opgesteld voor de gemeenten Grootegast, Leek en Marum ter actualisatie van het gezamenlijke Bodembeleidsplan uit 2000. Het Bodembeleidsplan beschrijft de gemeentelijke bodemtaken die voortvloeien uit diverse wet- en regelgeving en hoe de uitvoering hiervan is geregeld. Het Bodembeleidsplan is op 31 mei 2006 in werking getreden. 

Pagina opties