Bouwen en wonen

Nieuwbouwprojecten

informatie over het wonen in Leek, nieuwbouwplannen, bouwkavels

Naar de pagina over Nieuwbouwprojecten

Omgevingsvergunning

Eén vergunning aanvragen voor verschillende activiteiten, Het omgevingsloket

Naar de pagina over Omgevingsvergunning

Duurzaamheidslening

Informatie over de Duurzaamheidslening van de gemeente Leek.

naar de pagina van de Duurzaamheidslening

Huis huren

Woningcorporatie,huurcommissie

Naar de pagina over Huis huren

Woonomgeving

Groenbeheer, het dunnen van beplantingen

Naar de pagina over Wonen

Bestemmingsplannen

Definitieve bestemming van gronden en gebouwen

Naar de pagina over Bestemmingsplannen

Gladheidsbestrijding

Alles over gladheidsbestrijding binnen gemeente Leek

Naar de pagina over Gladheidsbestrijding

Pagina opties