Dorpen

Leek is Leek niet zonder de dorpen...

U vindt de dorpen onderaan deze pagina. Per dorp staat iets over de geschiedenis. U vindt per dorp ook de contactadressen van de dorpsverenigingen. De contacten met de dorpsverenigingen zijn een waardevol communicatiemiddel voor de gemeente.

Het dorp Leek kent geen dorpsvereniging. Vanaf eind 2005 zijn met delen van het dorp Leek reguliere contacten ontstaan via de wijk- of buurtvereniging. Dit zijn het buurtschap het Middenste Vallaat voor het gebied Diepswal, buurtvereniging De Koetsiers voor Nienoordsrand en de Belangenvereniging Recreatie Activiteiten Vereniging Oostindie (BRAVO) voor de wijk Oostindie.

Naast de bestaande overlegvormen legt het college dorpsbezoeken af om ter plekke met dorpsbewoners over onderwerpen te spreken die voor hen belangrijk zijn.

Om de contacten tussen de bestuurders, ambtenaren, dorpsverenigingen en enkele wijken en buurten van het dorp Leek goed te onderhouden heeft de gemeente een coördinator dorpsverenigingen. Deze coördinator voorkomt het "van het kastje naar de muur-effect als dorpsverenigingen aankloppen bij het gemeentehuis.

Pagina opties