Kinderopvang

De veiligheid van kinderen in de kinderopvang staat voorop. Daarom stelt de Wet kinderopvang kwaliteitseisen aan kindercentra (een buitenschoolse opvang of een kinderdagverblijf), gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. Het doel van de Wet is om het ouders makkelijker te maken zorg en werk te combineren. De kosten voor de kinderopvang worden door ouders, werkgever en de overheid gezamenlijk gedragen.

Ouders

De bedoeling is dat ouders zélf een overeenkomst afsluiten met het kindercentrum of gastouderbureau van hun keuze. Ouders moeten de rekening ook zelf betalen. Als ouders werk en zorg voor de kinderen combineren, dan dragen de werkgever en de rijksoverheid bij aan de kosten van de kinderopvang. De bijdrage van de werkgever is vrijwillig. De bijdrage van het rijk hangt af van het inkomen.

Geregistreerde instelling

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de overheid moeten ouders kiezen voor een geregistreerde instelling voor kinderopvang. Deze instellingen zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De Wet Kinderopvang omschrijft landelijke kwaliteitseisen waaraan instellingen moeten voldoen.

Melding en registratie kinderopvang en gastouderopvang

Als u een kinderopvangorganisatie wilt starten, uitbreiden of overnemen, moet u dit minimaal 10 weken voor de start melden bij de gemeente. Dit moet u doen via een meldingsformulier. De formulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid .

Kosten

Aan een aanvraag voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang zijn leges verbonden.

Het tarief (2018) bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor exploitatie van een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang of een gastouderbureau, zoals bedoeld in artikel 1.45 lid 1 en artikel 1.46 lid 1 van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk  € 744,00.

Het tarief (2018) voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor kinderopvang middels gastouderschap, zoals bedoeld in artikel 1.46 lid 1 van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk  € 465,00.

Als uw organisatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen wordt deze opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Hiervan krijgt u een schriftelijke bevestiging. Als uw gegevens veranderen, meldt u dit bij de gemeente. Na een melding worden de gegevens van de nieuwe kinderopvanginstelling doorgegeven aan de GGD, die zal onderzoeken of de exploitatie redelijkerwijs in overeenstemming is met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.

Inspectie van de kinderopvang

De GGD Groningen inspecteert jaarlijks de kinderopvangorganisaties aan de hand van de Wet kinderopvang. Van iedere inspectie maakt de GGD een inspectierapport. De inspectierapporten zijn openbaar. Ze zijn te vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Bijdrage van gemeente of UWV voor bepaalde ouders

Ouders zonder baan komen in bepaalde omstandigheden in aanmerking voor een tegemoetkoming van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). In deze situatie is er namelijk geen werkgever om de werkgeversbijdrage te betalen. Ook gezinnen met een sociaal medische indicatie kunnen voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen, evenals studenten.

Aanvragen van een tegemoetkoming

Voor een aanvraag van de gemeente kan men contact opnemen met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier. Het telefonisch spreekuur is elke werkdag van 09.00 tot 10.30 uur, telefoonnummer 050 - 59 94 645. Het e-mailadres van de ISD is info@noordenkwartier.nl

Meer informatie

Meer informatie over kinderopvang vindt u op de website van de Rijksoverheid...

Pagina opties