Meldingen, klachten en complimenten

Melding doen

U kunt gevaarlijke of hinderlijke situaties melden aan de gemeente

Ga naar melding doen

Gemeentelijke Legpenning en Jeugdpenning

Wordt uitgereikt aan een persoon of instelling in de gemeente Leek, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt

naar de pagina over gemeentelijke legpenning en jeugdpenning

Klacht indienen

Laat het ons weten als u een klacht heeft. Let op: een klacht is geen melding!

Ga naar klacht indienen

Leekster Tak

Wordt uitgereikt aan een persoon of instelling van buiten de gemeente die zich langdurig verdienstelijk heeft gemaakt

Naar de pagina over Leekster tak

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Als u informatie van de gemeente wilt hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen.

Ga naar Wet openbaarheid van bestuur

Schademelding

Schade door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist heeft nagelaten.

Ga naar Schademelding

Koninklijke onderscheiding, aanvragen

Iedereen kan iemand voorstellen voor een lintje

Ga naar Koninklijke onderscheiding, aanvragen

Bezwaar maken besluit gemeente

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen

Ga naar Bezwaar maken besluit gemeente

Pagina opties