Nieuws

 

 

 • Vaststelling wijzigingsplan Landgoed Vredewold nabij Hoofdstraat 200 te Lettelbert

  (20-06-2018)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 juni 2018 het wijzigingsplan Landgoed Vredewold nabij Hoofdstraat 200 te Lettelbert ongewijzigd hebben vastgesteld.

 • Record aantal aanmeldingen voor de collectieve inkoopactie duurzame installaties

  (19-06-2018)

  Op 16 april is de collectieve inkoopactie voor duurzame installaties van start gegaan, georganiseerd door de Westerkwartiergemeenten, Energieloket Groningen en de vereniging SLIM wonen met energie. Sindsdien hebben al 700 huishoudens in het Westerkwartier zich aangemeld voor de actie. Daarmee overtreffen de vier gemeenten zichzelf in vergelijking tot de isolatieveiling van vorig jaar, waarbij er 435 aanmeldingen waren.

 • Feestelijke informatiemarkt 28 juni

  (19-06-2018)

  Op donderdag 28 juni organiseren de gemeente Winsum en de herindelingsgemeente Westerkwartier een feestelijke informatiemarkt voor de inwoners van het gebied Middag. Dit gebied omvat de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl en Oostum. Het gebied Middag wordt per 1 januari 2019 samen met de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn ingedeeld in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

 • Kinderen maken kunst van plastic afval

  (18-06-2018)

  Kinderen van de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Leek gaan van plastic afval kunst maken. Ze doen dit onder leiding van kunstenares Maria Koijck.

 • Bijeenkomst politieke partijen Westerkwartier 27 juni

  (18-06-2018)

  Woensdag 21 november aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Woensdagavond 27 juni is er voor de politieke partijen die van plan zijn aan deze verkiezingen deel te nemen een ‘aftrapbijeenkomst’ in het gemeentehuis van Leek.

 • Gewijzigde openingstijden

  (14-06-2018)

  In de aankomende periode zijn er afwijkende openingstijden.

 • Afsluiting afrit Boerakker A7

  (14-06-2018)

  Donderdag 28 juni 21:00 tot vrijdag 29 juni 04:00 is afrit 33 aan de zuidkant van de A7 bij Boerakker afgesloten.

 • Ontwerp wijzigingsplannen Zevenhuizen Oost fase 2 en fase 3

  (13-06-2018)

  Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat de ontwerpwijzigingsplannen Zevenhuizen Oost fase 2 en fase 3a ter inzage liggen.

 • M.E.R.-beoordelingsbesluit wijzigingsplannen Zevenhuizen Oost fase 2 en fase 3a

  (13-06-2018)

  Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend zij een m.e.r.-beoordelingsbesluit hebben genomen voor de wijzigingsplannen Zevenhuizen Oost fase 2 en Zevenhuizen Oost fase 3a.

 • Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Leuringslaan 45

  (13-06-2018)

  Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Leuringslaan 45, Tolbert en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Leuringslaan 45, Tolbert ter inzage liggen.

 • Burgemeester verwelkomt nieuwe Nederlanders tijdens Naturalisatieceremonie

  (12-06-2018)

  Burgemeester Hoekstra verwelkomde op maandag 11 juni 2018 zes nieuwe Nederlanders.

 • Duurzaamheidskrant Westerkwartier

  (11-06-2018)

  Benieuwd naar de laatste duurzame ontwikkelingen in het Westerkwartier?

 • Cultuur verbindt (in) het Westerkwartier

  (11-06-2018)

  Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum samen op in de nieuwe gemeente het Westerkwartier. Het Westerkwartier kenmerkt zich onder andere door een grote rijkdom aan cultureel erfgoed, maar ook door de vele uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

 • Registratie naamaanduiding lokale politieke partijen gemeenteraadsverkiezingen Westerkwartier

  (11-06-2018)

  Woensdag 21 november 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier plaats. Lokale politieke partijen, die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan deze verkiezingen, moeten zich uiterlijk maandag 27 augustus 2018 laten registreren bij het centraal stembureau. Dit is gevestigd in het gemeentehuis van Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ in Leek.

 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016

  (06-06-2018)

  Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Leek  partiële en correctieve herziening 2016 ter inzage ligt.

 • Theaterzaal Agora Leek is weer open!

  (04-06-2018)

  De gemeente Leek en ondernemer Sikko Cazemier uit Tolbert gaan een overeenkomst aan met het doel de cultuur- en muziekzaal van het pand Agora, Rodenburg 1b te Leek opnieuw in gebruik te nemen.

 • Ter inzage legging Ontwerpnota Markt en Overheid

  (01-06-2018)

  De Wet markt en overheid is onderdeel van de Mededingingswet en heeft tot doel om oneerlijke concurrentie in de verhoudingen tussen overheden en (andere) ondernemingen tegen te gaan.

 • Praat mee over Lopen & Fietsen in Leek

  (31-05-2018)

  Maandagavond 18 juni kunnen inwoners van de gemeente Leek mee doen aan de werksessie Lopen & Fietsen in Leek. De bijeenkomst is bedoeld om samen na te denken, te discussiëren en plannen te maken voor “lopen en fietsen” in Leek.

 • Gemeente Westerkwartier begint met dienstverlening vanuit bestaande gemeentehuizen

  (31-05-2018)

  Voor de bestuurders en medewerkers van de nieuwe gemeente staan inwonerscontacten en bereikbaarheid centraal. Daarom begint de nieuwe gemeente Westerkwartier met de dienstverlening zoals inwoners gewend zijn vanuit de bestaande gemeentehuizen in Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Daarbij kunnen ze zelf kiezen welke locatie hen het beste uit komt. Inwoners van het gebied Middag kunnen vanaf 1 januari 2019 ook terecht bij één van deze gemeentehuizen.

 • Ontbijt voor fietsers op landelijke 'Fiets naar je Werk Dag'

  (31-05-2018)

  Fietsers uit de omgeving Noordenveld en Leek op weg naar Groningen zijn donderdagochtend 31 mei onderweg verrast met een ontbijtje. Er werden krentenbollen uitgedeeld en wie tijd had kon afstappen voor een kop verse koffie. In het kader van de landelijke Fiets naar je Werk Dag zijn de fietsers in het zonnetje gezet. Het ontbijt is een initiatief van de gemeente Noordenveld, Kop van Drenthe Op Fietse, de gemeente Leek en Groningen Bereikbaar. Op deze manier bedanken ze de fietsers. Fietsen is niet alleen gezond, het draagt ook bij aan de bereikbaarheid van de regio.

 • Selfiewedstrijd ‘Wij zijn Westerkwartier’

  (31-05-2018)

  Het Westerkwartier, dat is niet alleen de gemeente, maar zijn we samen en dat willen we ook laten zien in de uitingen van de nieuwe gemeente. Daarom vragen we inwoners om selfies te maken in het Westerkwartier en met ons te delen. De meest originele, treffende of mooie selfies verwerken we in een aantal communicatiemiddelen met de nieuwe huisstijl. Onder alle inzenders verloten we drie pakketten met streekproducten.

 • Wethouder Iwe Hutstraat tijdelijk deels gestremd

  (29-05-2018)

  In opdracht van de gemeente Leek gaat de firma Beugel het gebied rondom de Wethouder Iwe Hutstraat bouwrijp maken.

 • Huisstijl voor nieuwe gemeente Westerkwartier bekend

  (28-05-2018)

  In maart konden de inwoners van het Westerkwartier hun stem uitbrengen voor de huisstijl van de gemeente Westerkwartier. De vier gemeenten vonden het belangrijk dat er een sterk en herkenbaar logo met bijbehorende huisstijl kwam voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Bureaucombinatie 100pk/Mixr uit Groningen hebben in overleg met de gemeenten twee ontwerpen gemaakt, waarop men kon stemmen. 

 • Gemeente Leek draagt bij aan Stichting Anna van Ewsum

  (28-05-2018)

  Het college van de gemeente Leek heeft besloten de Stichting tot behoud van historische grafmonumenten in de gemeente Leek, Anna van Ewsum (S.A.V.E.) gedurende drie jaar een jaarlijkse bijdrage van € 1.500 te geven.

 • Ontwerp-Tweede addendum op het beeldkwaliteitplan Oostindie

  (24-05-2018)

  Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat het ontwerp voor het Tweede addendum op het beeldkwaliteitplan Oostindie ter inzage ligt. Het ontwerp-tweede addendum bevat beoordelingscriteria voor de nieuwe woonbebouwing en de inrichting van de openbare ruimte in het woningbouwplan voor een deel van deelgebied Het Buiten in de wijk Oostindie te Leek.

Archief

Pagina opties