Nieuws

 

 

 • Fonteinen tijdelijk buiten gebruik

  (17-10-2018)
  Fonteinen aan het Boveneind

  De gemeente heeft de fonteinen in het centrum stilgelegd.

 • Centraal stembureau stelt kandidatenlijsten en nummervolgorde vast

  (16-10-2018)

  Op 12 oktober 2018 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting besloten over de nummering en geldigheid van de kandidatenlijsten van de partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van het Westerkwartier. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal staan de geldig verklaarde kandidatenlijsten.

 • Gemeente Leek stemt niet in met besluit gaswinning Groningenveld

  (16-10-2018)

  De gemeente Leek staat achter de snelle afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld en de daarmee gepaard gaande afname van de risico’s voor de inwoners van de regio Groningen.

 • Openbare vergadering Commissie Bezwaarschriften

  (15-10-2018)

  De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Leek houdt op woensdag 31 oktober 2018 een openbare hoorzitting.

 • Rotonde Tolbert en Auwemalaan noord gestremd

  (11-10-2018)

  De wegwerkzaamheden vanuit het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek en de reconstructie van de Auwemalaan zijn in volle gang. Vanaf donderdag 11 oktober is de kruising met De Schelp tot aan Diepswal weer open. En vanaf 15 oktober tot en met 2 november wordt er aan de rotonde Tolbert gewerkt. Deze rotonde is gestremd voor alle verkeer in de periode vanaf vrijdag 19 oktober 18.00 uur tot en met maandag 29 oktober 06.00 uur. Het wegvak vanaf de rotonde Tolbert tot de kruising De Boskamp is van 15 oktober tot en met 23 november voor al het verkeer gestremd.

 • Gemeenten Westerkwartier gaan (privacy)gevoelige informatie veilig e-mailen

  (11-10-2018)

  Regelmatig verstuurt de gemeente (privacy)gevoelige informatie via e-mail aan inwoners, bedrijven en andere organisaties. Vanaf oktober 2018 doen de gemeenten dit via Zorgmail, een programma waarmee veilig kan worden gemaild.

 • Sint Maarten 2018

  (11-10-2018)

  11 november is het Sint Maarten. Dit jaar valt deze dag op een zondag. Om die reden wordt Sint Maarten dit jaar in Leek op maandag 12 november gevierd.

 • Inspraakmogelijkheid Woonzorgvisie Westerkwartier

  (10-10-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek heeft ingestemd met de Woonzorgvisie Westerkwartier. De visie is nu vrijgegeven voor inspraak.

  Door de vergrijzing, wijziging in wetgeving en doordat overheidstaken naar de gemeenten zijn gegaan, verandert de wijze van het aanbieden van zorg en (geschikte) huisvesting. De vraag is dan ook hoe de zorgvraag zich in het Westerkwartier de komende jaren gaat ontwikkelen en in hoeverre er voldoende en geschikte woningen zijn. Om dit in beeld te brengen heeft bureau KAW uit Groningen, in opdracht van de Westerkwartiergemeenten en de beide corporaties, de woonzorgopgave voor de komende jaren onderzocht. Ter voorbereiding op de woonzorgvisie zijn bijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, patiëntenverenigingen, huurdersverenigingen, Wmo adviesraad en dorpsbelangen. Tijdens de bijeenkomsten is gesproken over wat er in 2030 nodig is om een inwoner met een zorg- of begeleidingsvraag zo goed en zelfstandig mogelijk te laten wonen. De bevindingen zijn vertaald in de Woonzorgvisie Westerkwartier, waarin de gewenste situatie wordt beschreven, passend bij de trends, het doorzetten van het huidige beleid en de wensen van bewoners. Verder worden in de woonzorgvisie mogelijkheden aangegeven waarop de woonzorgopgave ingevuld kan worden.

 • Evenwicht in veelzijdig Landgoed Nienoord

  (09-10-2018)

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 2 oktober de nieuwe beheervisie voor Landgoed Nienoord vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe we het landgoed de komende jaren gaan beheren. Nienoord heeft verschillende functies: natuur, recreatie, sporten, het familiepark en de borg en omgeving.

 • Bijeenkomst veilige schoolomgeving

  (05-10-2018)

  De gemeente Leek stimuleert veilige schoolomgevingen. Dat is een van de belangrijkste punten uit de door de gemeenteraad vastgestelde Verkeersvisie. Algemene doelen en uitgangspunten moeten nu omgezet worden in concrete plannen voor de verkeersveiligheid rond de scholen.

 • Ingebruikname regenboogzebra in Leek

  (05-10-2018)

  In navolging van diverse plaatsen krijgt Leek een regenboogzebra. Een regenboogzebra, uitgevoerd in de kleuren van de regenboogvlag, is bedoeld om aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen. Een groep scholieren van de Rsg de Borgen in Leek (afd. Lindenborg) is binnen de school actief om het onderwerp onder de aandacht te brengen.
  In het kader hiervan wordt op donderdag 11 oktober 2018, op de "coming-out-day", om 12.30 uur door wethouder Karin Dekker met deze scholieren een regenboogzebra onthuld ter hoogte van de ingang van de Lindenborg aan de Waezenburglaan in Leek.

 • Einde gemeente in zicht: Samen uit Leek

  (04-10-2018)

  Op 3 november 2018 vindt op Landgoed Nienoord het evenement ‘Samen Uit Leek’ plaats om aandacht te geven aan het feit dat de gemeente Leek op 31 december 2018 na 207 jaar op houdt te bestaan.

 • Ontmoet de nieuwe welzijnsorganisatie van de Tintengroep

  (04-10-2018)

  Op woensdag 17 oktober 2018 stellen de Westerkwartiergemeenten de Tintengroep voor als nieuwe welzijnsorganisatie.

 • Vijfde Westerkwartier Kidsrun in Boerakker

  (04-10-2018)

  Donderdag 11 oktober organiseren Stichting Survivalteam Boerakker, Survival 4 All, Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn, Spinn welzijnswerk, Marum in Beweging en Grootegast in Beweging de vijfde Westerkwartier Kidsrun in Boerakker.

 • Vaststelling-Tweede addendum op het beeldkwaliteitplan Oostindie

  (03-10-2018)

  Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat de raad op 19 september 2018 het Tweede addendum op het beeldkwaliteitplan Oostindie ongewijzigd heeft vastgesteld als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

 • Vaststelling wijzigingsplan Zevenhuizen Oost, fase 2 en besluit geen exploitatieplan vaststellen

  (03-10-2018)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 augustus 2018 het wijzigingsplan Zevenhuizen Oost, fase 2 ongewijzigd hebben vastgesteld.

 • Vaststelling wijzigingsplan Zevenhuizen Oost, fase 3a en besluit geen exploitatieplan vaststellen

  (03-10-2018)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 augustus 2018 het wijzigingsplan Zevenhuizen Oost, fase 3a ongewijzigd hebben vastgesteld.

 • Kruising Sunckemalaan tussen 15 oktober en 12 november hersteld

  (02-10-2018)

  De wegwerkzaamheden vanuit het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek en de reconstructie van de Auwemalaan zijn in volle gang.

 • Nota Langzaam verkeer

  (28-09-2018)
  langzaam verkeer fietsen

  Onder de titel "Veilig, aantrekkelijk & duurzaam fietsen en lopen in de gemeente Leek" is de concept-nota over het beleid voor langzaam verkeer gepresenteerd.

 • Definitieve gunning basisondersteuning Westerkwartier

  (27-09-2018)

  De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier hebben na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning vanaf 1 januari 2019 definitief gegund aan de Tintengroep.

 • Grondtransport van Leekstermeergebied naar De Drie Polders

  (27-09-2018)

  Vanaf woensdag 3 oktober rijden vrachtwagens met grond gedurende 10-12 werkdagen van het Leekstermeergebied (Polder Vredewold) naar De Drie Polders. Deze grond is nodig om de kades van het waterbergingsgebied in het Zuidelijk Westerkwartier te realiseren.

 • Meerkostenregeling Leek en Marum

  (27-09-2018)

  Evenals vorig jaar kunnen inwoners van de gemeenten Leek en Marum die door hun ziekte en/of handicap meerkosten hebben, een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling.

 • 'Ons Westerkwartier': kennismaking met de nieuwe gemeente

  (25-09-2018)

  Vanaf 24 september verspreiden de vier gemeenten het magazine ’Ons Westerkwartier’ huis-aan-huis in het Westerkwartier. Inwoners van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en van het gebied ’Middag’ in de gemeente Winsum krijgen een exemplaar bezorgd. Zo kan iedereen alvast kennismaken met de nieuwe gemeente.

 • Kruising Hoendiep/Kerkeweg Oostwold wordt verbeterd

  (25-09-2018)

  De kruising Hoendiep/Kerkeweg in Oostwold wordt verbeterd. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van Leek besloten.

 • Bijeenkomst Lopen & Fietsen in Leek

  (24-09-2018)

  De gemeente Leek stimuleert duurzame vormen van mobiliteit: lopen en fietsen. Daarom vertaalt de gemeente de algemene doelen en uitgangspunten uit de verkeersvisie naar een leidraad voor de inrichting en voor de beleidsplannen van de komende jaren. Het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit is één van de speerpunten uit de verkeersvisie.

 • Wonen op uw eigen eiland in Leek, dat is nu mogelijk!

  (21-09-2018)

  Op 2 oktober aanstaande start de gemeente Leek met de verkoop van 18 zeer exclusieve bouwkavels in nieuwbouwwijk Oostindie, deelgebied Het Buiten. In dit deelgebied liggen uitsluitend grote particuliere kavels, alle aan het water.

 • Gewijzigde openingstijden

  (17-09-2018)

  In de aankomende periode zijn er afwijkende openingstijden.

 • Gemeentehuizen in Westerkwartier 29 en 30 november gesloten

  (14-09-2018)

  Donderdag 29 november en vrijdag 30 november aanstaande zijn de gemeentehuizen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gesloten in verband met de verhuizing.

 • Presenteer uw onderneming op plein Westerkwartier-Noordenveld tijdens de Promotiedagen!

  (11-09-2018)

  Het regionale bedrijfsleven uit het Westerkwartier en Noordenveld presenteert zich ook dit jaar weer gezamenlijk op de Promotiedagen. Op een strategisch perfecte locatie in de Borgmanhal is het plein Westerkwartier-Noordenveld voor velen uitgegroeid tot een vast ontmoetingspunt op de beursvloer. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor ondernemers om zich te presenteren op het plein.

 • Gemeenteraadsverkiezing 21 november 2018

  (10-09-2018)

  Woensdag 21 november 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuwe gemeente ontstaat per 1 januari 2019 door samenvoeging van de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het gebied Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd), dat nu nog bij de huidige gemeente Winsum hoort.

 • Takkenroute en bladkooien najaar 2018

  (04-09-2018)

  In het najaar van 2018 wordt de takkenroute weer gereden en staan de bladkooien weer in de gemeente.

 • Burgemeester Hoekstra op afscheidstournee langs de dorpen

  (27-08-2018)

  Op 1 januari 2019 begint de gemeente Westerkwartier en eindigt de gemeente Leek. Dat betekent ook het afscheid van burgemeester B.C. Hoekstra, die deze functie sinds december 2005 bekleedde.

 • Koopzondagen 2018

  (21-12-2017)
  centrum Leek

  Burgemeester en wethouders hebben de koopzondagen voor 2018 vastgesteld.

Archief

Pagina opties