Nieuws

 

 

 • Subsidie op energiebesparing gemeente Leek start 1 mei!

  Vanaf 1 mei kunnen woningeigenaren in de gemeente Leek gebruik maken van een subsidie voor het isoleren van de woning en het installeren van warmtepompen, zonneboilers en HRe ketels.

 • Kopzorgen over huis en energierekening?

  Eén op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. Omdat bij veel huishoudens geld voor onderhoud en energiebesparing ontbreekt, kunnen huis, energie- en woonlasten voor problemen gaan zorgen. De Westerkwartiergemeenten bieden samen met partners woonlastenadvies aan voor huizenbezitters die het moeilijk hebben.

 • Groningen gaat energie besparen èn los van het gas met collectieve inkoopactie Energieloket Groningen

  Vanaf 16 april kunnen inwoners van het Westerkwartier zich inschrijven voor de Inkoopactie Duurzame Installaties, een grootschalige collectieve inkoop van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. De inkoopactie is een initiatief van Energieloket Groningen en vereniging SLIM wonen met Energie, en wordt ondersteund door de Groninger gemeenten en de provincie. Door de collectieve inkoop wordt besparen op de energierekening voor Groningers nu tijdelijk extra eenvoudig, voordelig en betrouwbaar.

 • Groot onderzoek woonwensen en -lasten in het Westerkwartier

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, woningbouwcorporatie Wold & Waard, Stichting Huisvesting Vredewold en het Huurdersplatform Westerkwartier voeren samen een groot woononderzoek uit onder inwoners van het Westerkwartier. Hiermee willen zij de woonwensen en -lasten van de inwoners in kaart brengen. In totaal krijgen zo’n 28.000 inwoners in het Westerkwartier volgende week een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Bureau KAW uit Groningen voert het onderzoek uit.

 • Cultuurliefhebbers Westerkwartier roepen om meer aandacht voor cultuur – doet u ook mee?

  Een groep bevlogen cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier heeft de afgelopen maanden nagedacht over culturele mogelijkheden voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Zo is er een culturele denktank ontstaan. Vanuit deze denktank (*) is de behoefte gerezen te overleggen met het culturele veld. Het culturele veld in de meest brede zin van het woord.

 • Volop belangstelling voor gasloos bouwen in Leek en Zevenhuizen

  Veel mensen maakten op zaterdag 7 april van de gelegenheid gebruik om het nieuwbouwaanbod in de gemeente Leek te bekijken tijdens de nieuwbouwbeurs in het gemeentehuis van Leek. Bijzondere aandacht ging uit naar de overstap die de gemeente maakt naar aardgasvrije nieuwbouwwoningen. In de nieuwste fase van uitbreidingswijken Oostindie in Leek en Zevenhuizen-Oost wordt geen gasleiding meer aangelegd. De medewerkers in de aparte informatiestand over aardgasvrij bouwen hadden het dan ook druk met het beantwoorden van vragen over wat gasloos precies inhoudt.

 • Westerkwartier investeert stevig in duurzame ontwikkeling

  De colleges van de vier Westerkwartier gemeenten hebben onlangs ingestemd met een vooruitstrevend Jaarplan Duurzaamheid.

 • Gewijzigde openingstijden in April

  In april zijn er gewijzigde openingstijden voor het gemeentehuis.

 • Ontwerpwijzigingsplan Landgoed Vredewold

  Het Ontwerpwijzigingsplan Landgoed Vredewold ligt ter inzage vanaf 6 april 2018.

 • Wijziging huisvuilinzameling Koningsdag en Hemelvaart

  In verband met de feestdagen wordt de huisvuilinzameling op een ander moment opgehaald.

 • Werkloosheid gemeente Leek fors gedaald

  De werkloosheid in de gemeente Leek is afgelopen jaar met 396 personen gedaald. De Nederlandse economie is goed op stoom en dat heeft geleid tot een toename van het aantal banen en een afname van de werkloosheid. Landelijk nam het werkloosheidspercentage af van 9,8% naar 6,8% (cijfers UWV). In de provincie Groningen van 12,2 % naar 9,0 %, en in de gemeente Leek van 10,2% naar 6,2%. De daling in Leek is hiermee nog sterker dan landelijk. Dit blijkt uit het Jaarverslag economische zaken 2017 van de gemeente Leek.

 • Afhandeling oude en nieuwe schadegevallen gasopslag Langelo

  Onlangs is bekend gemaakt dat de gemeenten Noordenveld en Leek vanwege de gasopslag in Langelo onder het werkingsgebied van het nieuwe Groninger schadeprotocol valt. De consequentie van deze beslissing is dat schademeldingen vanaf 31 maart 2017, als gevolg van de aanwezigheid van deze gasopslag in Langelo, onder de werking van het nieuwe Groninger schadeprotocol vallen. Wethouder Karin Dekker: “De gemeente Leek is blij met deze ontwikkeling”.

 • Nestkastjes geplaatst in Zevenhuizen

  Vorig jaar werd NDCE Westerkwartier (Natuur-, Duurzaamheids- en CultuurEducatie) benaderd door de gemeente Leek voor een mogelijk nestkastenproject, speciaal bedoeld voor koolmezen. Uit ervaring blijkt namelijk dat koolmezen ingezet kunnen worden voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Deze hinderlijke rups komt met enige regelmaat in de gemeente Leek voor. De koolmezen eten de rupsen op, zodat ze op een milieuvriendelijke manier zorgen voor minder overlast van met name de irriterende haartjes van deze rupsen.

 • Inloopbijeenkomst P+R Leek

  De provincie Groningen organiseert samen met de gemeente Leek een inloopbijeenkomst over de verbetering van de busverbinding tussen Leek en Groningen, de HOV Leek. Onderdeel van dit project is de aanleg van een P+R bij Leek nabij de A7. Tijdens de inloopbijeenkomst worden bezoekers geïnformeerd over het schetsontwerp van de P+R Leek.

 • Voorkom dat je te hard rijdt

  Iedereen rijdt weleens net iets harder dan toegestaan. Soms bewust, om verloren tijd in te halen. Vaak onbewust, omdat we onze snelheid gewoon niet in de gaten hebben. Een paar kilometer boven de limiet lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker in de drukke bebouwde kom. Daar heb je te maken met fietsers, oudere voetgangers en spelende kinderen. Die gedragen zich niet altijd voorspelbaar. Maar bij een aanrijding is de kans wel heel groot dat ze ernstig gewond raken. Of erger…

 • Westerkwartier brengt werkgelegenheidsproject Tuma Viela onder de aandacht

  Begin maart hebben de wethouders van de Westerkwartiergemeenten Ellen Seldenthuis ontvangen op het gemeentehuis in Zuidhorn. Seldenthuis, voormalig inwoonster van Leek, is initiatiefnemer van het bijzondere werkgelegenheidsproject in Ghana, ‘Tuma Viela’. Dit project wordt sinds kort ook financieel gesteund door afvalverwerkers Hummel recycling en HRM. De wethouders hebben toegezegd hun medewerking te verlenen om Ellen Seldenthuis voorlichting te laten geven over haar project op de basisscholen in het Westerkwartier.

 • Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het realiseren van een zonnepark nabij Blinkweg te Tolbert

  Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een zonnepark nabij Blinkweg te Tolbert.

 • Gemeente Leek pleegt onderhoud aan bomen

  In de komende periode is het weer tijd voor de reguliere groenwerkzaamheden aan de bomen in de gemeente Leek. De gemeente bezit ongeveer 22.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en vitaal te houden wordt ieder jaar aan een deel ervan onderhoud gepleegd. Op deze wijze komt gemiddeld iedere boom één maal per 10 jaar aan de beurt.

 • Westerkwartier reikt prijs uit tijdens Koplopersymposium duurzaam ondernemen

  Donderdagmiddag 22 maart reikt wethouder Karin Dekker namens de 4 Westerkwartiergemeenten een prijs uit aan de beste en meest originele inzending van de Koploperprijsvraag. Zij doet dit tijdens het Koplopersymposium Westerkwartier in het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord op landgoed Nienoord.

 • Gemeenten Leek en Zuidhorn gaan elektrisch rijden

  De gemeenten Leek en Zuidhorn zetten een belangrijke stap in het bereiken van hun doelstellingen op het gebied van verduurzaming van de organisaties. Beide gemeenten hebben onlangs 2 elektrische auto’s aangeschaft. Op donderdag 15 maart om 14.00 uur zullen de auto’s op spectaculaire wijze in gebruik worden genomen op de gemeentewerkplaats in Noordhorn.

 • Voorbereidingen busbaan Oostindie Leek

  In maart 2018 starten de voorbereidingen voor de aanleg van een busbaan langs de wijk Oostindie. De huidige route van de Q-liner wordt in zuidelijke richting doorgetrokken en buigt dan in westelijke richting af naar het Hoofddiep in Zevenhuizen. De bus van Groningen via Zevenhuizen naar Oosterwolde rijdt in de toekomst langs deze route. Daardoor krijgt de wijk, die binnenkort flink wordt uitgebreid, een extra reismogelijkheid en krijgen andere busreizigers meer overstapmogelijkheden.

 • Omleiding auto- en fietsverkeer Centrum Leek vanaf 12 maart

  In het Centrum van Leek zijn er de komende periode op 3 plaatsen omleidingen voor auto-, bus- en fietsverkeer te verwachten.

 • Nieuwe organisatievorm welzijnswerk voor nieuwe gemeente Westerkwartier

  Eind februari hebben de 4 colleges van de Westerkwartiergemeenten een besluit genomen over de organisatie van het welzijnswerk in de 4 gemeenten per 1 januari 2019. Zij hebben besloten het welzijnswerk bij één partij, een nieuw op te richten lokale stichting, te beleggen en deze via een aanbestedingstraject te financieren.

 • Omleiding fiets- en autoverkeer Oostindie vanaf 5 maart

  In verband met werkzaamheden in Oostindie die te maken hebben met de busverbinding naar Groningen, vinden vanaf 5 maart omleidingen plaats voor het fiets- en autoverkeer.

 • Hoofdstraat 101-1 Midwolde

  Sinds medio jaren ’70 van de vorige eeuw was op het perceel Hoofdstraat 101-1 te Midwolde een bouw- en sloopbedrijf met puinbreekinstallatie gevestigd. De bedrijfsactiviteiten zijn per 1 februari 2017 beëindigd.

 • Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk

  In Oldekerk is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

 • Inwoners Westerkwartier nemen voortouw in visie op cultuur

  Wie is eigenlijk de belangrijkste spil als het gaat om het aanbod van cultuur in een gemeente? Is dat de gemeente zelf? Of zijn dit de inwoners? In de Westerkwartiergemeenten nemen de inwoners zelf het voortouw.

 • Modecadeaukaart voor kinderen uit minimagezinnen

  De gemeente Leek stelt in 2018 fashioncheques beschikbaar aan kinderen van 0 tot en met 17 jaar van ouders met weinig inkomen.

 • Groen licht voor zonnepark Leeksterveld 2

  Ecorus Projects B.V. uit Purmerend heeft half januari 2018 subsidie toegekend gekregen voor de realisatie van een zonnepark van ruim 10 hectare op het bedrijventerrein Leeksterveld fase 2. Daarmee is de realisatie van dit park een grote stap dichterbij gekomen en staan de lichten op groen. Ecorus maakt op dit moment de financiering rond en start de voorbereidingen op de aanleg.
   

 • Woningbouw in Zevenhuizen

  In 2016 is gestart met de ontwikkeling van fase 1 van het woningbouwplan Zevenhuizen Oost. De uitgifte en verkoop van de bouwkavels in fase 1 verloopt zo voorspoedig, dat besloten is te starten met de voorbereiding van de ontwikkeling van fase 2. Hiertoe wordt eerst een bestemmingsplan opgesteld. De planning is er op gericht om de eerste bouwkavels eind 2018 uit te kunnen geven.

 • CycloMedia maakt foto’s in de gemeente Leek

  Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden-panoramafoto’s vanaf de openbare weg in de periode van begin maart tot en met medio april 2018

 • Donar en gemeente onderzoeken Topsporthal Leek

  Donar en gemeente onderzoeken Topsporthal Leek. Donar speelt de eerste thuiswedstrijd  in de poulefase van de Basketball Champions League (of de FIBA Europe Cup) mogelijk toch op Groningse bodem.

 • Luchtmacht traint vanaf 11 september bij duisternis

  Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies. Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het donker trainen. Door de vroeg invallende duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer geschikt.

 • Gemeente Leek gaat Duurzaamheidsleningen verstrekken

  De inwoners van het Westerkwartier zijn in de afgelopen jaren regelmatig gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen. In het kader van het project Slim Wonen Westerkwartier zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om eigenaren te informeren over de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen. Ondanks de positieve resultaten zijn de doelstellingen uit het gemeentelijke Masterplan Duurzaamheid 2016-2020 nog niet gehaald.

Archief

Pagina opties