Gemeente Leek levert grond voor zonnepark Leeksterveld aan Ecorus

Dit item is verlopen op 23-08-2018.

Aanstaande donderdag 26 juli 2018 is het dan zo ver: na enige tijd samen te hebben gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van een zonnepark op Leeksterveld, plaatsen de gemeente Leek en Ecorus Projects BV de handtekeningen onder de akte van TRIP notarissen. Hiermee wisselt de benodigde grond voor het zonnepark van eigenaar.

Zonnepark Leeksterveld
Het zonnepark is grootschalig (ongeveer 10 hectare groot) en wordt aangelegd op het bedrijventerrein Leeksterveld. Het park komt te liggen in de tweede fase van dit bedrijventerrein en wordt landschappelijk goed ingepast. Met de aanleg van dit zonnepark kan voor ongeveer 2.300 huishoudens elektriciteit worden opgewekt. Het park heeft straks een vermogen van ongeveer 9 megawatt (piek). Met de aanleg van dit park wordt een forse bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Leek.

Wethouder duurzaamheid Hans Morssink en eigenaar Guy Coenen van Ecorus zijn zeer content met de grondverkoop en de stap, die daarmee is gezet. De heer Morssink: “Een grote stap in de richting van een nog duurzamer Leeksterveld en daarmee de gemeente Leek”. Coenen geeft aan: “We starten zo snel mogelijk met de aanleg; naar verwachting volgend voorjaar”.

Vervolgproces
Enexis moet voor de start van de aanleg nog elektriciteitskabels aanleggen. Daarover zijn inmiddels afspraken gemaakt. Omwonenden en naastgelegen bedrijven zijn al ingelicht over de aanleg van het zonnepark.

Dit najaar organiseren gemeente en Ecorus nog een informatieavond over de planning en participatiemogelijkheden. Naar verwachting kan dan ook de voortgang worden gemeld omtrent de realisatie van een kleinschalig zonnepark te Oostindie.

Pagina opties