Kijk uit voor blauwalg in zwemwater

Dit item is verlopen op 19-08-2018.
Pas op blauwalg

In de gemeente Leek wordt alleen de Lettelberterplas gecontroleerd op blauwalg.

Blauwalgen

Als het erg warm is, kunnen blauwalgen ontstaan. Blauwalgen zijn bacteriën en zien eruit als een blauwgroene olie en drijven op het water. Ze zijn giftig en ze stinken. Krijgt u water met blauwalgen binnen? Dan kunt u last krijgen van diarree, misselijkheid, koorts, jeuk of rode ogen. Ook kan uw lever beschadigd raken. Ga naar uw dokter of naar de GGD.

De kwaliteit van water kan achteruitgaan als het warme weer aanhoudt. Daarom wordt het water in de aangewezen zwemplassen tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, iedere twee weken gecontroleerd. Het waterschap Noorderzijlvest controleert de monsters van het zwemwater op zuurgraad, helderheid en aanwezigheid van bacteriën. Locaties waar bacteriën zijn aangetroffen worden iedere week gecheckt. Provincie Groningen inspecteert alle zwemplaatsen op hygiëne en veiligheid (zijn er bijvoorbeeld drijflijnen, afvalbakken, douches).

Waar kan ik zwemmen?

In de gemeente Leek wordt alleen de Lettelberterplas gecontroleerd. Op de overige wateren vindt geen controle plaats en zwemt u hier voor eigen risico. Ook dieren kunnen last krijgen van de gevolgen van blauwalg. Voor actuele informatie kunt u kijken op de pagina van Provincie Groningen actuele informatie zwemplassen of www.zwemwater.nl.

Pagina opties