Ontwerp wijzigingsplannen Zevenhuizen Oost fase 2 en fase 3

Dit item is verlopen op 26-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat de ontwerpwijzigingsplannen Zevenhuizen Oost fase 2 en fase 3a ter inzage liggen.

Het ontwerpwijzigingsplan Zevenhuizen Oost fase 2 maakt de ontwikkeling van circa 25 woningen aansluitend aan de bijna voltooide 1e fase mogelijk.

Het ontwerpwijzigingsplan Zevenhuizen Oost fase 3a maakt de ontwikkeling van circa twee woningen aansluitend aan fase 2 en de bijna voltooide 1e fase mogelijk.

De ontwerpwijzigingsplannen liggen vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken (tot en met 25 juli 2018) tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

Pagina opties