Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Leuringslaan 45

Dit item is verlopen op 26-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Leuringslaan 45, Tolbert en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Leuringslaan 45, Tolbert ter inzage liggen.

Dit bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voorzien in een wijziging van de bestemming ten behoeve van het herontwikkelen van de locatie voor twee bedrijfspercelen met een bedrijfswoning.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan liggen vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken (tot en met 25 juli 2018) tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

Pagina opties