Werk en inkomen

Voor informatie of voor vragen kunt u bellen naar telefoonnummer (050)  599 46 45:ISD Noordenkwartier
iedere ochtend van 09.00 tot 10.30 uur.
U kunt ook mailen naar: info@noordenkwartier.nl

Meer informatie?

Meer informatie leest u op de website van de ISD Noordenkwartier.

U kunt ook  met uw vragen terecht tijdens het spreekuur van de ISD in het gemeentehuis van Leek op maandag tot en met donderdag van 9.00-10.30 uur. 
Het gaat daarbij om:

 • (eenvoudige) vragen over bijvoorbeeld aanvraagprocedures
 • aanvragen voor bijzondere bijstand\
 • ophalen en inleveren van (aanvraag)formulieren
 • het ophalen of inleveren van uw maandelijkse mutatieformulier

Bereken uw recht

Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen. 

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? De website berekenuwrecht.nl berekent het voor u! De ISD is hier ook bij aangesloten.

 • Collectieve zorgverzekering via ISD

  Mensen met een inkomen van maximaal 120% van het minimumloon kunnen een collectieve zorgverzekering afsluiten via de ISD Noordenkwartier. Mensen kunnen kiezen uit een zorgverzekering bij Menzis of Zilveren Kruis Achmea.

  Meer informatie

 • De Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

  De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is een overheidsinstelling voor hulp bij schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening. Zij helpt GKBmensen met een financieel probleem waar ze zelf niet (meer) uitkomen, en bij het voorkomen daarvan.

  Wat doet de GKB?

  U kunt bij de GKB terecht voor informatie en advies, budgetbeheer, een schuldregeling en beschermingsbewind. Daarnaast kunt u bij de GKB een aanvraag indienen voor een sociaal krediet. U hoeft niet zelf te kiezen welke dienst het beste bij u past, daar helpt de GKB u bij. U kunt zich ook schriftelijk melden via www.traject51.nl/leek  
  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij via deze link een aantal vragen te beantwoorden. Dit zal
  maximaal vijf minuten in beslag nemen. Vervolgens zal met u contact worden opgenomen.

  www.degkb.nl

  Contactgegevens

  Bezoekadres: Overcingellaan 15, Assen (Hoofdkantoor GKB)
  Telefoon: (0592) 36 60 99
  Iedere werkdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur.
  E-mail: info@degkb.nl 
  Website: www.degkb.nl

  Inloopspreekuur Gemeentehuis Leek: in de oneven weken op maandag van 09.00 tot 10.00 uur.
  Inloopspreekuur Gemeentehuis Marum: in de oneven weken op maandag van 10.30 tot 11.30 uur.

  In de vakantieperiode:

  In de vakantieperiode zijn de spreekuren aangepast.

  In week 33 en week 35 gaat het spreekuur niet door in verband met de vakantie. Dit betekent dat maandag 31 juli, eerst de laatste keer is. Maandag 11 september is de GKB er weer!

 • Participatiefonds

  Het Participatiefonds is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Als u tot de doelgroep behoort kunt u in aanmerking komen voor een bedrag van € 200,00 per persoon in de kosten van sociaal, culturele- en sportieve activiteiten.

  Voor kinderen bestaat er nog de mogelijkheid voor een extra tegemoetkoming in de schoolkosten.

  Meer informatie...

 • Stichting Voedselbank Noordenveld, afdeling Leek

  De Stichting Voedselbank Noordenveld is opgericht om mensen in financiële problemen en met een minimaal budget voor levensonderhoud te helpen met een maandelijks voedselpakket. Indien u in de gemeente Leek woont en voldoet aan de criteria van Stichting Voedselbank Nederland kunt u een voedselpakket aanvragen. Tevens heeft de voedselbank een grote behoefte aan houdbare en diepvriesproducten om maandelijks een evenwichtig voedselpakket voor de deelnemers samen te stellen.
  Uw aanbod wordt zeer op prijs gesteld.

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Stichting Voedselbank Noordenveld.

 • Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld

  Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan Leergeld in het Westerkwartierde zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen

  De stichting is ervoor om huishoudens, die leven op of rond de bijstandsnorm te ondersteunen. Zodat de kinderen geen buitenstaanders worden. De Stichting helpt gezinnen die voldoen aan 120% van de bijstandsnorm. De collega's zijn er om te trachten te voorkomen, dat kinderen in armoede moeten opgroeien.

  Meer informatie...

Pagina opties