Zorg en welzijn

Waar moet ik zijn voor zorg?

Voor ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding kunt u terecht bij de gemeente

Naar de pagina over Waar moet ik zijn voor zorg?

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de vraagbaak voor ouders, opvoeders en jongeren

Naar de pagina over Centrum voor Jeugd en Gezin

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Als het meedoen niet meer lukt kunt u terecht bij de Wmo van de gemeente Leek

Naar de pagina over Wmo

Wsw-adviesraad Novatec

Heeft als doel de positie van mensen met een Wsw-indicatie te versterken en/of te verbeteren

Naar de pagina over Wsw-adviesraad Novatec

Gezondheidszorg

Iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten

Naar de pagina over Gezondheidszorg

MEE Groningen

MEE Groningen biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking

Naar de pagina over MEE Groningen

Platform Gehandicapten

Het platform is betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid

Naar de pagina over Platform Gehandicapten

Gehandicapten- parkeerkaart

Als u een lichamelijke beperking hebt, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Naar de pagina over de gehandicaptenparkeerkaart

Ouderenzorg

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen

Naar de pagina over Ouderenzorg

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners kunnen u de weg wijzen naar activiteiten of hulpverleners in uw buurt

Naar de pagina over Cliëntondersteuning

Dementie en Alzheimer

bij de ziekte van Alzheimer is sprake van dementie, maar niet alle mensen met dementie hebben de ziekte van Alzheimer

Naar de pagina over Dementie en Alzheimer

Gehandicapten- parkeerplaats

Als u gehandicapt bent, kunt u een gehandicapten-parkeerplaats aanvragen vlakbij uw huis

Naar de pagina over gehandicaptenparkeerplaats

Pagina opties