Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Afval en milieu

De gemeente Leek zamelt het afval in met een 'Diftar-systeem' (deDIFferentieerde TARieven). Met dit systeem betaalt elk huishouden voor de hoeveelheid afval die het in containers langs de straat zet. In de ene week wordt de groene container (voor natuurlijk afval) opgehaald, in de volgende week de grijze container (voor het restafval). Er zijn een heleboel manieren om de hoeveelheid afval waar u voor moet betalen te beperken. 

Hier leest u hoe u uw afval kwijt kunt...

Milieu

Het gemeentelijk milieubeleid is en blijft erg belangrijk. Er valt nog veel te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verder schoonmaken van de bodem en het verminderen of opnieuw gebruiken van de hoeveelheid afval. Het gezamenlijk aanpakken van de milieuproblemen en vooral het voorkomen daarvan, is nog steeds een belangrijke opgave. 
Verder levert de aandacht voor het milieu een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgevings in de gemeente Leek. 

Meer milieu-informatie...

Unieke inzamelstructuur huisvuil

De gemeente Leek kent een zeer vernieuwende manier van inzameling van huisvuil. Alle afval wordt tijdens één wekelijkse route gescheiden ingezameld. Tijdens het inzamelen worden de deelstromen schillen, glas, oud papier en karton, kunststof inclusief drankenkartons, textiel en metaal gescheiden meegenomen.
Tegelijk wordt de ene week de grijze container met restafval en de andere week de groene container met groenafval geleegd. Dit gebeurt in één rondgang, een unicum in Nederland.

Recyclen

De gemeente hoopt dat inwoners door deze methode nog meer bereid zijn om het afval in deelstromen mee te geven, in plaats van alles in de grijze containers te gooien. Ongeveer 60 % van wat in de grijze container belandt, is nog als grondstof opnieuw te gebruiken. Scheiding bij de bron geeft het beste resultaat om grondstoffen te recyclen.

Het streven van de gemeente Leek is om de hoeveelheid restafval (nu 125 kg per inwoner) te verlagen naar 50 kg per inwoner in 2022. De 125 kg per inwoner is nu al lager dan het streven van de Rijksoverheid van 150 kg per inwoner.

Door alle deelstromen afval op dezelfde dag in de week in te zamelen, is de service voor de burger hoog. Alles wordt wekelijks met één speciale huisvuilauto ingezameld, waardoor er ook minder CO2-uitstoot is dan voorheen. 

De gemeente Leek hoopt met dit initiatief andere gemeenten te overtuigen dat dit de richting is waar landelijk de wijze van vuilinzameling naar toe moet. Bekend is, dat andere gemeenten proeven uitvoeren met bronscheiding en dat ze daar ook goede resultaten mee halen. De gemeente Leek streeft naar een nóg grotere betrokkenheid bij het ketenbeheer van de afvalstoffen. Dat betekent dus ook het sorteren en verkopen van afval en grondstof.


nieuwe huisvuilauto

Tips om de hoeveelheid afval te beperken

afval

Afval hebben we allemaal, maar de hoeveelheid kunnen we met elkaar beperken. Belangrijk is de hoeveelheid huisvuil zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door producten te kopen die minimaal verpakt zijn. Veel afval gaat onnodig naar de stortplaats, terwijl dat nog best als grondstof is te gebruiken. Ook hier kunnen we met elkaar iets aan doen. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn om uw afval apart voor hergebruik in te leveren.

  • Neem uw eigen boodschappentas mee naar de winkel
  • Vermijd wegwerpproducten, kies voor duurzame alternatieven
  • Kijk altijd naar de houdbaarheidsdatum
  • Gebruik navulbare verpakkingen
  • Koop voedsel op maat. Per jaar gooit een huishouden gemiddeld 110 tot 165 kilo voedsel weg!
  • Plak een ja/nee- of nee/nee-sticker op uw brievenbus om ongewenste reclame te weren (deze stickers kunt u gratis afhalen op het gemeentehuis). Veel reclamefolders kunt u online lezen via www.reclamefolder.nl
  • Koop statiegeldverpakkingen (frisdrank, bier) of verpakkingen van materiaal dat gerecycled kan worden
  • Laat kapotte spullen repareren als dat mogelijk is. Zo verlengt u de gebruiksduur
  • Schakel voor nog bruikbare spullen de Kringloopwinkel in: telefoonnummer 0594 - 28 37 60
  • Gebruik waar mogelijk oplaadbare batterijen

Asbest

Asbest is een schadelijk materiaal. Als asbest afbrokkelt komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Juist daarom zijn er voor het verwijderen van asbest regels vastgesteld. Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis, zorg er dan voor dat u vooraf weet hoe u dit op een verantwoorde wijze kunt doen.

asbestwijzer

Lees meer informatie over asbest...