Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Productencatalogus

Koninklijke onderscheiding, aanvragen

Kent u iemand die een lintje verdient?

Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want ook in de gemeente Leek zijn er veel mensen die zich inzetten voor vele doelen. Vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid.

Ook deze mensen komen in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Uitzonderlijke verdiensten zijn verdiensten die uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand verwacht mag worden. Daarbij is het van belang dat deze verdiensten langere tijd, dat is ten minste 15 jaar, verricht zijn en dat er sprake is van een bijzondere uitstraling naar de samenleving. Tegenwoordig wordt veel gewicht toegekend aan de uitoefening van maatschappelijke functies, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg enz. (een 40-jarig dienstverband bij een werkgever is niet genoeg).

Iedereen kan iemand voorstellen voor een lintje. Het indienen van een voorstel is geen eenvoudige opgave, maar het is wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.

Dien uw voorstel op tijd in!

De behandeling van een voorstel voor een koninklijke onderscheiding kost behoorlijk wat tijd. Is het de bedoeling dat de onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse 'lintjesregen' in april, dan is het een voorwaarde dat uw voorstel uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan dat jaar is ingediend bij de burgemeester.

Soms is het mogelijk een onderscheiding 'bij bijzondere gelegenheid' uit te reiken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de werkzaamheden beƫindigd worden of bij vertrek uit Nederland. Stel bij de gewenste datum van uitreiking een passende gelegenheid voor die samenhangt met het merendeel van de verdiensten. U moet dan rekening houden met een aanvraagtermijn van zes maanden voor de beoogde uitreikingsdatum.

Aanvragen

Neem altijd eerst contact op met mevrouw L.T. Spa-Wagenaar, zij is belast met Koninklijke onderscheidingen, telefoonnummer (0594) 55 15 15 of 14 0594. Per gemeente is de aanpak verschillend, daarom kan zij u precies uitleggen hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen en kan het voorstelformulier worden ingevuld.

Via de website www.lintjes.nl kunt u het online aanvraagformulier invullen. Aan het einde van het formulier moet u een e-mailadres van de gemeente invullen, vult u hier het volgende adres is: t.spa@leek.nl.

Wanneer u niet beschikt over internet, of u hebt moeite met het invullen van het formulier, kan mevrouw Spa u een papieren versie van het aanvraagformulier toesturen. Wanneer u een aanvraag op papier wilt inleveren, stuurt u dan het ondertekende voorstel met alle bijlagen naar de gemeente Leek, t.a.v. mevr. L.T. Spa-Wagenaar, Postbus 100, 9350 AC Leek. Vermeld op de enveloppe Vertrouwelijk.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie op de website www.lintjes.nl.