Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Productencatalogus

Nationaal paspoort

 

Korte omschrijving

Een nationaal paspoort is een officieel reisdocument geldig voor ieder land ter wereld.

Meenemen:
- alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten
- 1 recente pasfoto
- indien aanvraag minderjarige, toestemmingsformulier


Maak een afspraak

Uitleg

Elke Nederlander kan een nationaal paspoort aanvragen. Met dit document kan naar ieder land ter wereld worden gereisd. Tevens kan het dienst doen als officieel identiteitsbewijs. 

Gebruik vingerafdrukken

De vingerafdrukken worden gebruikt om bij het aanvragen en uitreiken van het paspoort te controleren of de persoon die het document aanvraagt ook de rechtmatige houder daarvan is. 


Reizen met kinderen

Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zijn alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. De Koninklijke Marechaussee moet dan bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag.

In Nederland heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit wordt door de marechaussee gebruikt als aanknopingspunt om vast te stellen hoe het zit met het ouderlijk gezag/voogdij over een in Nederland wonend kind. Mocht uit de BRP geen duidelijkheid komen, dan kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek. Andere landen hanteren hun eigen regels bij grenscontrole. Nederland heeft daar geen invloed op.

Verklaring ouderlijk gezag

Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:

  • verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (download een voorbeeldformulier Nederlands/Engels - pdf, 112 kB)
  • recent uittreksel gezagsregister
  • recent uittreksel BRP
  • kopie van paspoort van toestemminggevende ouder
  • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
  • eventueel het ouderschapsplan
  • eventueel geboorteakte.


Download een voorbeeldformulier van een verklaring voor vakantie met kinderen met een andere achternaam (Nederlands/Engels)
 - pdf, 112 kB

Vermissing 

Als een paspoort is gestolen of verdwenen, legt u een verklaring van vermissing af bij Burgerzaken.

Zakenpaspoort

Als u veel reist dan kunt u overwegen een zakenpaspoort aan te schaffen. Dit document heeft 66 bladzijden in tegenstelling tot het nationaal paspoort dat 34 bladzijden heeft. De extra bladzijden bieden meer ruimte voor visa en voor in- en uitreisstempels. 

Tweede paspoort

Als u voor zaken of uw beroep veel verschillende landen bezoekt, kunt u een tweede paspoort nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan ook nodig zijn wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar visumplichtige landen. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.Het tweede paspoort is twee jaar geldig. 

Voorwaarden verstrekking

De aanspraak op verstrekking van een tweede paspoort is met ingang van 1 april 2001 aangescherpt. Deze maatregel beoogt een te gemakkelijke verstrekking van tweede paspoorten te voorkomen en daarmee bij te dragen aan het voorkomen van misbruik van reisdocumenten. Slechts personen die kunnen aantonen dat zij voor zakelijke of beroepsmatige redenen een tweede paspoort nodig hebben, kunnen een verzoek doen tot verstrekking daarvan. 

Meenemen:

  • alle in bezit zijnde reisdocumenten
  • een recente, goed gelijkende pasfoto (met het gezicht recht vooruit)
  • u moet aantonen dat u het tweede paspoort voor zakelijke of beroepsmatige redenen nodig heeft. Dat kan door het tonen van documenten als uittreksels van de Kamer van Koophandel, zakelijke contracten, uitnodigingen van buitenlandse bedrijven of vergelijkbare documenten