Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Productencatalogus

Nederlandse identiteitskaart

Korte omschrijving

Een Nederlandse identiteitskaart is een document met beperkte mogelijkheden.

Meenemen:
- alle in uw bezit zijnde geldige en ongeldige reisdocumenten
- 1 recente pasfoto
- bij minderjarige tot 12 jaar toestemming gezaghouder(s)

Maak een afspraak

Uitleg

Deze kaart kan worden gebruikt als officieel identiteitsbewijs. U kunt hem aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven en u dient de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Met deze kaart kan worden gereisd naar de volgende Europese landen: Andorra, België, Bosnië, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland (inclusief Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), San Marino, Spanje (inclusief Canarische eilanden), Turkije, Zweden en Zwitserland, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Reizen met kinderen

Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zijn alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. De Koninklijke Marechaussee moet dan bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag.

In Nederland heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit wordt door de marechaussee gebruikt als aanknopingspunt om vast te stellen hoe het zit met het ouderlijk gezag/voogdij over een in Nederland wonend kind. Mocht uit de BRP geen duidelijkheid komen, dan kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek. Andere landen hanteren hun eigen regels bij grenscontrole. Nederland heeft daar geen invloed op.

Verklaring ouderlijk gezag

Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:

  • verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (download een voorbeeldformulier Nederlands/Engels - pdf, 112 kB)
  • recent uittreksel gezagsregister
  • recent uittreksel BRP
  • kopie van paspoort van toestemminggevende ouder
  • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
  • eventueel het ouderschapsplan
  • eventueel geboorteakte.


Download een voorbeeldformulier van een verklaring voor vakantie met kinderen met een andere achternaam (Nederlands/Engels)
 - pdf, 112 kB

 

Nederlandse identiteitskaart - De voorwaarden

Wie kan het aanvragen?


Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Wanneer?

Indien de aanvrager de Nederlandse nationaliteit heeft en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente kan een Nederlandse identiteitskaart aangevraagd worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer (0594) 55 15 15 of mailen: burgerzaken@leek.nl.