Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Op je gezondheid! Dat wensen wij elkaar toe als er iets te vieren valt. Want gezondheid is voor iedereen een groot goed. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat er nogal wat gezondheidsverschillen bestaan tussen mensen, ook in de gemeente Leek.

De gemeente wil hier iets aan doen, bij voorkeur samen met haar inwoners. Ze roept inwoners op om met initiatieven te komen om gezondheidsverschillen te verkleinen of om gezond leven te bevorderen. Hiervoor stelt de gemeente extra financiële middelen beschikbaar via het stimuleringsprogramma ‘Gezond in Leek'.

Voorbeeldprojecten

Inmiddels zijn er al enkele initiatieven beloond, zoals het Nijntje beweegdiploma, Kennismaken met zeilen en Traject overgewicht 8-18 jarigen. Hebt u ook een goed idee? Vul dan aanvraagformulier in. U kunt het aanvraagformulier ook afhalen in het gemeentehuis.

Wie kan een initiatief indienen?

Iedereen die in de gemeente Leek woont, werkt of activiteiten ontplooit kan een aanvraag  indienen.
Het maakt niet uit of de initiatiefnemer dit vanuit een organisatie doet, op eigen titel of vanuit een vrienden- of burenclub. Maatschappelijke organisaties, vrijwillig of professioneel, kunnen ook een aanvraag indienen, maar dan wel samen met inwoners of vrijwilligersorganisaties.

Waar letten we op?

  • Het gaat om een initiatief in de gemeente Leek dat te maken heeft met gezond leven (beweging, voeding etc.)
  • Het initiatief wordt gedragen door (een deel van) de lokale gemeenschap.
  • Meerdere mensen kunnen van het voorstel/activiteit gebruikmaken (minstens 10 personen)
  • Er wordt op gelet of er onderling wordt samengewerkt. 
  • Met het initiatief worden ook mensen bereikt die aan de zijlijn staan.
  • Is het voorstel duurzaam. Kan het na verloop van tijd zonder subsidie voortgezet worden.
  • Wat is de eigen inbreng in relatie tot de subsidie.

Een burgerpanel beoordeelt de aanvragen in samenspraak met de gemeente.

Gehonoreerde initiatieven

Downloads:

  1. Nota Lokaal gezondheidsbeleid Leek 2013-2017 (pdf, 457 kB)
  2. Besluit gemeenteraad over Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (pdf, 162 kB)
  3. Aanvraagformulier 'Gezond in Leek'