Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Omgevingsvergunning

U hoeft maar 1 vergunning aan te vragen voor verschillende activiteiten: een omgevingsvergunning. Deze vergunning vraagt u (digitaal) aan bij het omgevingsloket. Er is maar 1 bevoegd gezag. Het bevoegd gezag neemt het besluit over verlening van de vergunning en is verantwoordelijk voor het toezicht op de handhaving daarvan. U doorloopt 1 procedure waarop 1 beslissing volgt. Zonodig volgt 1 bezwaar- en beroepsprocedure.

Waar moet u een omgevingsvergunning voor aanvragen?

De activiteiten waarvoor u gecombineerd (in 1 keer) een omgevingsvergunning kunt aanvragen of een melding kunt doen zijn:

 • Aanleggen (voormalige aanlegvergunning)
 • Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg
 • Bouwen (voormalige bouwvergunning)
 • Reclame-uiting
 • Brandveilig gebruik bouwwerken (voormalige gebruiksvergunning)
 • Indirecte lozingen
 • Kappen (voormalige kapvergunning)
 • Melding brandveilig gebruik bouwwerken (voormalige gebruiksmelding)
 • Milieuneutrale wijziging
 • Milieu (voormalige milieuvergunning) 
 • Monumenten (voormalige monumentenvergunning)
 • Slopen (voormalige sloopvergunning)

Om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig hebt, kunt u via Omgevingsloket online vrijblijvend de vergunningcheck doen.

Leest u ook de brochure over vergunningvrij bouwen.