Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Lettelberterplas

foto Lettelberterplas

In de provincie Groningen is een groot aantal zwemplassen waar u kunt zwemmen. Eén van die zwemplassen is gelegen in Lettelbert: de Lettelberterplas. 

De waterkwaliteit van Lettelberterplas is goed. In de zomerperiode wordt iedere 2 weken het water gecontroleerd door het waterschap Noorderzijlvest. De kwaliteit van het water kan immers veranderen bij (erg) warm weer. Als er monsters worden genomen, kijkt het waterschap onder andere naar de zuurgraad, de helderheid en naar de aanwezigheid van bacteriën in het water. 

Wanneer de kwaliteit van het water op een bepaalde zwemplaats te slecht is om in te zwemmen, dan wordt dit ter plaatse aangegeven met waarschuwingsborden. Deze berichten worden ook via de regionale media en teletekstpagina 725 bekend gemaakt. Als u dit wenst kan het waterschap u verder informeren over de actuele waterkwaliteit.
Gaat u zwemmen en wilt u zeker weten of de kwaliteit van het zwemwater nog steeds goed is, dan kunt u bellen met de zwemwatertelefoon: (050) 316 44 55. 

Wat te doen bij klachten?

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over onveilige of onhygiënische situaties bij de Lettelberterplas. Misschien is het strand vervuild of is het water erg troebel? U kunt dan contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer (0594) 55 15 15.

Als u na het zwemmen gezondheidsklachten heeft, neem dan altijd contact op met de GGD.

Als er veel of ernstige klachten over dezelfde zwemplaats komen, kan de provincie samen met de GGD besluiten een extra onderzoek te verrichten of andere maatregelen te nemen.
Als vaststaat dat de kwaliteit van het water op een bepaalde plaats te slecht is om in te zwemmen, dan staat dit aangegeven met borden. 

Geen blauwalg meer in de Lettelberterplas

In de Lettelberterplas was een lage concentratie blauwalg geconstateerd. Controle op 8 juli heeft uitgewezen dat er geen blauwalg meer aanwezig is.

Meer informatie op de website van Provincie Groningen.

foto Lettelberterplas
foto Lettelberterplas