Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Parkeren in het centrum van Leek

Parkeren in het centrum van Leek

In het centrum van Leek, inclusief het Boveneind is een blauwe parkeerschijfzone van kracht. De blauwe zone geldt ook voor een gedeelte van de J.P. Santeeweg in Nietap. U mag alleen met een parkeerschijf parkeren in een blauwe zone. De maximale parkeerduur bedraagt twee uur. De parkeervakken in het zonegebied zijn met een blauwe kleur aangegeven.

De blauwe zone is van kracht van maandag t/m donderdag en op zaterdag: 9.00 - 18.00 uur en vrijdag: 9.00 - 21.00 uur. Auto's die langere tijd willen parkeren moeten een andere plaats zoeken buiten de blauwe zone, bijvoorbeeld op het laatste deel van de Schreiershoek, de Pulvertorenstraat en de Tolberterstraat (tegenover de Rabobank). Binnen de blauwe zone zijn een paar terreinen uitgezonderd van de parkeerduurregeling zoals het laatste deel van de Schreiershoek, het Synagogeplein, het parkeerterrein aan de Tip en het parkeerterrein aan de Tolberterstraat tegenover Bronsema (zolang het nog niet bebouwd is).

Inwoners die binnen de blauwe zone wonen kunnen per woonadres één ontheffing aanvragen bij de gemeente, indien zij niet over een eigen parkeerplaats beschikken.Voor het aanvragen van een ontheffing moet u wel de beschikking over DigiD hebben.

Meer informatie over de blauwe zone in het centrum van Leek...

Parkeerverbod voor vrachtwagens in bebouwde kom

Het is verboden om vrachtwagens langer dan 6 meter of met een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren binnen de bebouwde kommen van Leek, Tolbert, Oostwold en Zevenhuizen. Het parkeerverbod geldt niet van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 18.00 uur.

De reden dat dit parkeerverbod is ingesteld, heeft te maken met de overlast en de beschikbare parkeerruimte in de woonwijken. Uitgangspunt is dat vrachtwagens in principe bij het bedrijf worden geparkeerd. Om binnen de gemeente toch een mogelijkheid te bieden een vrachtwagen te kunnen stallen zijn de bedrijvenparken Leek, Leeksterhout, Diepswal in Leek, Oldebert in Tolbert en het bedrijvenpark Oostwold van het verkeerverbod uitgezonderd.

Om weggebruikers op de maatregel te attenderen wordt het parkeerverbod kenbaar gemaakt bij de bebouwde kom-borden van Leek, Tolbert, Zevenhuizen en Oostwold. De regiopolitie houdt toezicht op de uitvoering. Chauffeurs die de regels niet naleven riskeren een bekeuring.