Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Nieuwsbericht

Gemeente Leek pleegt onderhoud aan bomen

06-01-2017 14:28

In de zomer worden reguliere groenwerkzaamheden aan de bomen in de gemeente Leek uitgevoerd. De gemeente bezit ongeveer 22.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en vitaal te houden wordt ieder jaar aan een deel ervan onderhoud gepleegd. Op deze wijze wordt gemiddeld aan iedere boom één maal per tien jaar onderhoud gepleegd.

Ondanks deze inzet kan een situatie ontstaan dat onderhoud niet meer volstaat om een boom gezond en vitaal, maar bovenal veilig voor de omgeving te houden. Die situatie wordt vooral veroorzaakt door ziekten, bijvoorbeeld iepziekte, watermerkziekte, essentaksterfte, aantasting door schimmels, weersinvloeden, standplaats en dergelijke.

In het kader van de zorgplicht controleert de gemeente de bomen op vitaliteit en stabiliteit. Bij een aantal bomen zijn op deze punten gebreken aangetroffen. Sommige zijn zelfs al afgestorven. Om te voorkomen dat deze bomen schade veroorzaken, gaat de gemeente deze bomen kappen.

Op jaarbasis zijn dit gemiddeld 200 bomen. Over het algemeen wordt elke gekapte boom vervangen door een jong exemplaar tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen, bijvoorbeeld bij slechte groeiomstandigheden of concurrentie van andere bomen.

Ieder jaar stelt de gemeente een kaplijst op met bomen die door verschillende oorzaken niet kunnen blijven staan. De kaplijst voor het voorjaar 2017 kunt u hieronder bekijken.

 

Plaats

Locatie

Boom

Reden

Leek

Parkeerterrein de Schans

3x es, 3x eik, 1x berk

essentaksterfte/dood hout

Leek

Parkeerterrein de Tip (achter Primera)

1 x esdoorn

afnemende vitaliteit

Leek

Nienoordshaven

3 x plataan

overlast 

Leek

George Wilhelmlaan 73      

1 x iep

afnemende vitaliteit

Leek

Oranjerie naast huisnr. 16

1 x eik

overlast

 

Leek

Nijenoertweg-Oranjerie      

1 x es     

essentaksterfte

Leek

Weth. Iwe Hutstraat 126

1 x eik

afnemende vitaliteit

 

Zevenhuizen

Allardsoogsterweg  4          

1 x eik

dood

Zevenhuizen

Allardsoogsterweg  8          

1 x eik

zwam

Zevenhuizen

Dwarshaspel 1     

1 x eik

dood

Zevenhuizen

Evertswijk (tussen Veldstreek-Jonkersvaart)

18 essen

essentaksterfte/veel dood hout

Boerakker

Dijkweg

45 essen

essentaksterfte/veel dood hout

Tolbert

 

Schilligepad         

35 populieren

wortelschade