Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Detailhandel

Detailhandel concentreren in het winkelcentrum

De gemeente wil detailhandel concentreren in het winkelcentrum. Grootschalige detailhandel kan zich in bepaalde gevallen ook buiten het centrum vestigen. De gemeente heeft hierover beleid vastgelegd in de 'Notitie perifere detailhandel'. 

Detailhandel vanuit woningen

De gemeente verbiedt structurele detailhandel vanuit woningen of bijgebouwen buiten de specifiek voor detailhandel aangewezen gebieden. Dat geldt ook voor de verkoop aan huis van producten die vaak als uitvloeisel van een hobby thuis worden gemaakt.

De volgende argumenten spelen hierbij een rol:

 1. wettelijke beperkingen voor vrijstellingen op bestemmingsplannen;
 2. mogelijke parkeer- of geluidsoverlast naar derden als gevolg van verkoopactiviteiten (overlast kan ook pas na een langere periode ontstaan, bijvoorbeeld na groei van het bedrijf);
 3. door uitstalling van handelswaar, reclame e.d. ontstaat een rommelige aanblik;
 4. groei van de detailhandel ter plaatse is moeilijk in de hand te houden. Handhaven blijkt in de praktijk vaak erg lastig te zijn;
 5. pure detailhandel is een functie welke thuis hoort in het centrum;
 6. oneerlijke concurrentie met detailhandel in het centrum;
 7. detailhandel aan huis schept ongewenste precedenten naar derden;
 8. er bestaat een risico op planschadeclaims bij toestaan van detailhandel vanuit de woning.

Om dergelijke problemen te voorkomen wordt geen medewerking verleend aan het bedrijven van pure detailhandel aan huis (het bedrijven van uitsluitend detailhandel met verkoop van structurele aard, dus geen incidentele verkoop en niet gekoppeld aan andere activiteiten). Dit geldt zowel voor de kernen Leek, Tolbert en Zevenhuizen als de overige kernen.

Een uitzondering hierop vormt detailhandel die gerelateerd is aan een met wonen verenigbare functie en die onder de navolgende voorwaarden is toegestaan:

 • het moet gaan om branche-eigen producten (verkoop van producten aan klanten, die ook van de dienst gebruik maken, bijvoorbeeld een bus haarlak bij een kapsalon aan huis);
 • de verkoop is van ondergeschikt belang;
 • er mag geen aparte verkoopruimte worden ingericht;
 • bij de woning mogen geen uiterlijke kenmerken van een winkel zichtbaar zijn.