Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Starten, verplaatsen of uitbreiden van een bedrijf

Voor het starten, verplaatsen of uitbreiden van een bedrijf moet u een aantal belangrijke zaken regelen. Voor het starten van een bedrijf is het belangrijk dat u nagaat of uw bedrijf toegestaan is op de locatie waar u wilt starten. Welke activiteiten zijn toegestaan hangt af van het bestemmingsplan. Voorts kan afhankelijk van uw activiteiten een omgevingsvergunning nodig zijn. Startende ondernemers moeten zich inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook voor advies kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat beschreven waar en onder welke voorwaarden bedrijven zich mogen vestigen. Neem tijdig contact op met de gemeente om na te gaan of uw plannen passen in het bestemmingsplan.

Soms kan, als de activiteit niet aan het bestemmingsplan voldoet, vrijstelling worden verleend of zelfs het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hierbij moet rekening gehouden worden met een behandelingstermijn van minimaal enkele maanden.

Voor vragen met betrekking tot bestemmingsplannen in de gemeente Leek kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte.

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en zijn diverse vergunningen vervangen door de omgevingsvergunning. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen bouwvergunning of milieuvergunning meer aanvraagt, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of milieu. Wilt u uw bedrijf uitbreiden of verplaatsen dan is het verstandig vooraf te overleggen met de gemeente met welke aspecten u rekening moet houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte.

Lees meer informatie over de omgevingsvergunning...

Drank- en horecavergunning

Om een horecagelegenheid te starten, heeft u een vergunning nodig in het kader van de drank- en horecawetgeving. U dient deze vergunning aan te vragen bij de gemeente. Op grond van de Horecawet kan de gemeente eisen dat de bedrijfsleider van onbesproken gedrag is, minimaal 21 jaar oud is en beschikt over een verklaring Sociale Hygiƫne (omgaan met agressie, drugs en alcohol). Voor inlichtingen over deze vergunning kunt u terecht bij de afdeling Ruimte.