Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Contact met de gemeente Leek

KCC

Adresgegevens

Bezoekadres

Gemeente Leek
Tolberterstraat 66
9351 BJ  Leek

Postadres

Gemeente Leek
Postbus 100
9350 AC  Leek

U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier...

Telefoon - Fax - E-mail

Telefoon (0594) 55 15 15 of 14 0594
Fax (0594) 51 75 12
E-mail: info@leek.nl


Openingstijden gemeentehuis

Bekijk de openingstijden...

 

Telefoonnummer: 14-0594

U kunt het gemeentehuis in Leek telefonisch ook bereiken via het nummer 14-0594 (14 plus het netnummer van onze regio). In het hele land schakelen de overheden stapsgewijs over op zo'n 14+ netnummer. De gemeenten in het Westerkwartier hebben in hun gemeente meerdere netnummers, maar bij alle 4  is het meest gebruikte 0594 daarom zijn deze vier gemeenten nu ook op het nummer 14-0594 bereikbaar.

Lees meer informatie over het telefoonnummer...

 

Belangrijke telefoonnummers

Telefoonnummers van politie, brandweer, hulpdiensten, gas-, water- en elektriciteitsstoringen etc. vindt u op de pagina 'Belangrijke telefoonnummers'

 

Afspraak burgemeester en wethouders

Voor het maken van een afspraak met burgemeester en wethouders kunt u bellen met het telefoonnummer (0594) 55 15 15. 

 

Stuur ik de gemeente een e-mail of een brief?

Wilt u iets kwijt aan de gemeente? Heeft u een vraag of een klacht? Dan kunt u een brief sturen naar de gemeente, een websiteformulier gebruiken of e-mailen. Niet alle correspondentie kan echter via de e-mail. In sommige gevallen moet u nog altijd een brief sturen.

De gemeente probeert u zo spoedig mogelijk te antwoorden. Voor de afhandeling van emailberichten geldt dezelfde wettelijke afhandelingstermijn van acht weken als voor de schriftelijke aanvragen, die per gewone post worden ontvangen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. Ook zijn er specifieke wetten waarin een (langere) beslistermijn is opgenomen (zoals bijvoorbeeld in de Woningwet voor de verlening van de bouwvergunning).

Een klacht is geen melding en een melding is geen klacht

Heeft u een opmerking over losliggende stoeptegels, overhangende beplanting, vandalisme etc. dan kunt u een meldingsformulier invullen.

Ongefrankeerde post wordt niet geaccepteerd

Ongefrankeerde post wordt niet geaccepteerd.

  • ongefrankeerde post met afzender wordt geweigerd en teruggestuurd naar de afzender
  • ongefrankeerde post zonder afzender wordt geweigerd en teruggestuurd naar PostNL
  • door het adres van de gemeente wordt in beide gevallen een kruis gezet

Reden voor deze werkwijze is dat er personen zijn die ongefrankeerde brieven naar (alle) gemeenten versturen. De gemeenten kunnen daarna de strafporto betalen.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het overheidshandelen, en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. U kunt een Wob-verzoek bij het college van Burgemeester en Wethouders indienen door een duidelijk omschreven, gemotiveerd verzoek om documenten over een bestuurlijke aangelegenheid per brief aan te vragen.

Adresgegevens:

Gemeente Leek
College van burgemeester en wethouders
Postbus 100
9350 AC Leek

Vermeld hierbij als onderwerp: 'Wob-verzoek: t.a.v. college'.

Meer informatie over de Wob leest u op deze website.

 Let op!

Het is niet mogelijk een Wob-verzoek via de e-mail en/of de fax in te dienen.

Melding

Een melding is geen klacht. U kunt een gevaarlijke of hinderlijke situatie melden bij de gemeente, zodat die snel verholpen kan worden. Loszittende tegels, overhangende takken of gaten in de weg zijn daar voorbeelden van. Een dergelijke melding kunt u via ons elektronisch meldingsformulier aan ons doorgeven.
U kunt ook bellen met het centrale telefoonnummer van het gemeentehuis (0594) 55 15 15.

 

Klacht

Hebt u een klacht over de gemeente? Blijf er niet mee zitten. Een klacht moet gaan over gedragingen van medewerkers, de burgemeester, wethouders of raadsleden. Daaronder valt ook het niet nakomen van afspraken. 

Klachtencoƶrdinator: dhr. J. Robot, Postbus 100, 9350 AC Leek, tel. (0594) 55 16 28. E-mail: klachten@leek.nl

Ombudsman

 Als u dan niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht door de gemeente, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden bij de onafhankelijke Nationale Ombudsman terecht.

Hoe kunt u uw klacht indienen bij de Nationale Ombudsman?

  •  Per brief: Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag (geen postzegel nodig).

  • Via een digitaal klachtenformulier op de website: www.nationaleombudsman.nl 

    Voor vragen kunt u op werkdagen van 9.00-17.00 uur bellen, tel. (0800) 33 55 555.
    Via www.nationaleombudsman.nl  is alle informatie over het inschakelen van de Nationale Ombudsman beschikbaar.

plaatje Nationale ombudsman

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen.

Alles hierover leest u in onze Producten- en dienstencatalogus...

E-petitie

De gemeente Leek heeft een loket geopend op petities.nl.

Wat is een petitie?
Het is een verzoek van een groep mensen aan de gemeente. Petities bestaan al heel lang. Maar de mogelijkheid om e-petities te starten of te steunen is nieuw.

Er zijn allerlei dingen die u wellicht graag in uw gemeente zou zien of misschien juist plannen waarvan u vindt dat ze niet door zouden moeten gaan. Het loket zorgt ervoor dat de e-petitie een goed proces doorloopt en helpt de petitionaris de petitie op het juiste moment bij de juiste persoon of personen in te dienen. Wij kunnen u alleen niet garanderen dat u gelijk krijgt of dat u voor elkaar krijgt wat u wenst.

Lees eerst de spelregels van dit loket voordat u een petitie indient.