Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Gemeentelijke legpenning en jeugdpenning

voorzijde gemeentelijke legpenning
achterzijde gemeentelijke legpenning

Doelgroepen

  1. De gemeentelijke legpenning wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt ten behoeve van de gemeenschap van Leek. De verdiensten kunnen op elk terrein betrekking hebben. De gemeenteraad beslist over de toekenning van de penning. De uitreiking vindt bij voorkeur plaats bij een bijzondere gelegenheid.

    Wanneer een aanvraag voor de gemeentelijke legpenning ingediend wordt, wordt deze geweigerd als voor deze te onderscheiden persoon met gemiddelde zekerheid van toekenning een koninklijke onderscheiding aangevraagd kan worden. Samen met de aanvrager wordt dan een voorstel voor een koninklijke onderscheiding opgesteld. Als tijdens de aanvraag voor een koninklijke onderscheiding echter blijkt dat de persoon, waarvoor de koninklijke onderscheiding aangevraagd wordt, deze onderscheiding (principieel) zal weigeren, bestaat de mogelijkheid dat toch een verzoek om gemeentelijke legpenning voorgelegd wordt aan de raad.

  2. De gemeentelijke legpenning kan ook uitgereikt worden aan een kind of een jongere (globaal van 6 t/m 18 jaar) die in de gemeente Leek woonachtig is en zich belangeloos inzet of ingezet heeft voor anderen, voor de gemeente Leek of een bijzondere prestatie geleverd heeft.

    Hierbij kan gedacht worden aan een kind of jongere die een enorme inzet toont voor zijn of haar medemens, de natuur, of bijzondere prestaties levert of heeft geleverd op het gebied van cultuur of sport gedurende een bepaalde periode. Voor de doelgroep Jeugd (6 t/m 18 jaar) wordt een termijn van minimaal 2 jaren gehanteerd.

    Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld zijn: boodschappen doen of computerles geven aan ouderen of gehandicapten. Ook eenmalige, bijzondere prestaties kunnen beloond worden met een gemeentelijke Jeugdpenning. Bijvoorbeeld: reddingsacties of heldendaden. Het kan ook gaan om jongeren die een landelijke prijs hebben gewonnen (bijvoorbeeld voor een bijzonder werkstuk).

    De uitreiking voor de gemeentelijke Jeugdpenning vindt plaats op de Dag van de Rechten van het Kind van het betreffende jaar (20 november). Het is ook mogelijk om bij een bijzondere gelegenheid de gemeentelijke Jeugdpenning uit te reiken, zoals bij een reddingsactie of een heldendaad of het behalen van een landelijke prijs of medaille.

Stichting Carnegie

Dit is het nationale heldenfonds dat een onderscheiding, herinneringsgeschenk of een andere beloning kan toekennen. Er kan bij een heldendaad of reddingsactie dus ook gekozen worden om een onderscheiding aan te vragen bij dit nationale fonds. De keuze tussen de gemeentelijke legpenning of een nationale onderscheiding wordt overlegd met de aanvragers van een onderscheiding voor een heldendaad of reddingsactie.

Gemeentelijke legpenning

Criteria

Bij bijzondere gelegenheden, mits er geen andere onderscheiding wordt uitgereikt, de gemeentelijke legpenning toekennen.            
'De gemeentelijke legpenning wordt uitgereikt aan een persoon of instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt ten behoeve van de gemeenschap van Leek. De verdiensten kunnen op elk terrein betrekking hebben. De gemeenteraad beslist over de toekenning van de penning. De uitreiking vindt bij voorkeur plaats bij een bijzondere gelegenheid.'    

Aan de volgende personen is de gemeentelijke legpenning toegekend:
H. Donker (overleden)                              1922-1955 hoofd ULO Leek
H.J. Smit (overleden)                                bekend voorman in Leek t.g.v. van zijn 81e verjaardag
mr. W.J.Ph. van Waning (overleden)      burgemeester 1947-1962
W. Hamster (overleden)                           raadslid/wethouder 1937-1966
F. Klijnsma (overleden)                            gemeente-ontvanger 1955-1969 en verdiensten op kerkelijk,
                                                                      onderwijs- en politiek terrein
J. Bos (overleden)                                     raadslid 1953-1974
Th. Lycklama á Nijeholt (overleden)      raadslid/wethouder 1958-1974 en velerlei verdiensten
W. Tienkamp (overleden)                         raadslid/wethouder 1953-1978
mr. Th.P. Zwart (overleden)                      burgemeester 1962-1984
H. Boonstra (overleden)                           raadslid/wethouder 1962-1985
R. Tamminga (overleden)                        gemeentesecretaris 1954-1985
J.W. Lieffering (overleden)                       raadslid/wethouder 1966-1987

1994       J.J. de Jong                                raadslid/wethouder 1982-1994
2000       F. Schuring                                 vanaf 1-8-1972 hoofd van de Nijenoertschool.
2002       A. Rodenboog                            raadslid/wethouder 1992-2003 t.g.v. afscheid i.v.m.
                                                                      benoeming tot burgemeester van Loppersum
2004       drs. J. de Noord (overleden)   gemeentesecretaris 1985-2004; afscheid i.v.m. VUT
2005       D.J. Louwes (overleden)          verdiensten op het gebied van de sport e.a.
2005       mevr. S. de Jong                        afscheid als burgemeester van Leek (1984-2005)
2006       mevr. M.N. Voogd-Vaandrager (overleden)
                                                                      afscheid als lid van de raad (1978-2006), plv. voorzitter
                                                                      van de raad en voorzitter presidium (2002-2006)
2006       Egbert Tates                               afscheid directeur De Oude Ulo
2008       Kees Lakerveld                          meerdere terreinen bijzonder verdienstelijk
2012       Bert Renkema                            afscheid als leerkracht CBS Van Panhuys en op
                                                                       meerdere terreinen bijzonder verdienstelijk
2014       Bé van der Veen                         voor maatschappelijke, culturele en toeristische
                                                                       activiteiten in de gemeente Leek
2015       Louwe Mulder                             voor bijzondere verdiensten voor Tolbert, gemeente
                                                                       Leek  

Aanvragen

U kunt een gemeentelijke penning of een jeugdpenning aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek,
t.a.v.: afdeling Middelen en Bestuursondersteuning
Postbus 100
9350 AC  Leek

e-mail: t.spa@leek.nl

Toekenning

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt voor advies aangeboden aan de raadscommissie.

De gemeenteraad besluit tot de uiteindelijke toekenning van de Gemeentelijke legpenning of Jeugdpenning. Na advisering in de raadscommissie wordt samen met de aanvrager(s) de uitreiking georganiseerd.