Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Leekster Tak

penning Leekster Tak

In 1979 besloot de gemeenteraad tot het instellen van 'De Leekster Tak'.

In 1981 werden o.a. de volgende criteria opgesteld voor de uitreiking daarvan :

"De Leekster Tak wordt uitgereikt aan een persoon of instelling, die zich zodanig verdienstelijk heeft gemaakt, dat de gemeente Leek daarvan langdurig of intensief heeft kunnen profiteren. De penning kan worden uitgereikt voor verdiensten op industrieel, sociaal, cultureel of ander terrein, die de promotie van Leek hebben bevorderd. De verdiensten kunnen zich over langere tijd hebben uitgestrekt, maar ook betrekking hebben op een gebeurtenis in het jaar van de toekenning van de penning. Bij voorkeur wordt de penning uitgereikt aan een persoon of instelling van buiten de gemeente Leek, die als dank voor de bewezen diensten de 'Leekster Tak' mag komen halen (zoals dat vroeger gebeurde als herinnering aan een volbrachte schaatstocht naar Leek)."

De gemeenteraad beslist over de toekenning van de penning. De uitreiking vindt plaats in een speciale zitting van de gemeenteraad, bij voorkeur op 11 november.

De Leekster Tak is uitgereikt aan:

1980 - Fred van der Werff - ondernemer
1982 - Zuster Agnellis - Hospitium Den Eikelaar
1984 - Auke de Jonge - VVV en Nienoord
1986 - Reinder Heijs - Onderwijs en geschiedenis
1987 - Albert Heida - Sport
1988 - Annette Hartsema - Onderwijs
1994 - Showband Concordia - Cultuur
1995 - R.E.N. van Dort - Vrijwilliger Nienoord
1996 - drs. J.J.P. van Kappel - Jong Ondernemersstee
1997 - Het Sprookje - Cultuur
2000 - Bedrijvenvereniging Leek - Ondernemingen
2001 - Historische Kring Leek - Historie
2002 - Gerard J. Bosman - Sport en cultuur
2004 - Piet Weites - Stichting Vredewold
2005 - Jan Ernst Douma en Nel Dekker - Kunst, cultuur en onderwijs
2006 - Jacqueline Poelman - Atlete
2008 - Rutger Smith - Atleet
2009 - rsg de Borgen - project De LeekBurners
2010 - Luc Eekhout - Nationaal Rijtuigmuseum
2012 - Stichting Loopsport Leek - organisatie Leekster LenteLoop
2013 - Z.M. Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima - n.a.v. Kennismakingsbezoek prov. Groningen en Drenthe
2016 - MCO Gaveborg Oostwold – oprichting en instandhouding mfc

Aanvragen

U kunt de Leekster Tak aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek,
t.a.v.: afdeling Middelen en Bestuursondersteuning
Postbus 100
9350 AC  Leek

e-mail: t.spa@leek.nl

Toekenning

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt voor advies aangeboden aan de raadscommissie.

De gemeenteraad besluit tot de uiteindelijke toekenning van de Leekster Tak. Na advisering in de raadscommissie wordt samen met de aanvrager(s) de uitreiking georganiseerd.