Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Beleid en regelgeving

Beleid

Er is in Nederland geen organisatie die zoveel doet als een gemeente. Van het uitgeven van paspoorten tot het ophalen van huisvuil; van het verstrekken van bijstandsuitkeringen tot het ontwikkelen van nieuwe woonwijken; en van de bouw van sportzalen tot het bestrijden van rampen. Het gemeentebestuur kan aan al deze activiteiten alleen maar sturing geven met duidelijke, algemene richtlijnen en afspraken, oftewel: met behulp van beleid. Het gemeentebestuur legt in beleidsnota's algemene uitgangspunten, strategieën en bestuurlijke keuzes vast. Het nodigt ook uit tot overleg met andere betrokkenen. En de nota's zijn de basis voor een latere evaluatie: hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Kortom: beleidsnota's zijn niet zomaar stapels papier, maar onmisbare instrumenten voor goed bestuur. 

Regelgeving

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. Door vaste regels op te stellen in de vorm van verordeningen, ontstaat er voor de burgers en de gemeente duidelijkheid. De politie en gemeente controleren op het naleven van deze regels.

Via het menu aan de linkerkant kunt u beleidsnota's en verordeningen(regelgeving) inzien.