Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders.

De burgemeester

Burgemeester B.C. Hoekstra is voorzitter van de raad en voorzitter van het college. Hij ziet toe op de kwaliteit van burgerparticipatie, een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en een zorgvuldige behandeling van klachten. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde, de politie en de brandweer.

De wethouders

Het college van Leek bestaat op dit moment uit de wethouders H.J. Morssink, wethouder B. Plandsoen en wethouder Mevr. C.T. Dekker.

De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college. De heer M. Schomper is secretaris bij de gemeente Leek.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van burgemeester en wethouders staan in een lijst van nevenfuncties (pdf-bestand, 369 kB).


burgemeester B.C. Hoekstra

burgemeester B. Hoekstra

B.C. Hoekstra
Bolmeer 6
9354 VL  Zevenhuizen

Portefeuille:

 • Bij wet geregelde toezichthoudende taken
 • Algemeen-bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid, politie- en brandweerzorg
 • Asielbeleid
 • Communicatie en voorlichting
 • Rechtsbescherming en klachtrecht
 • Dienstverlening
 • Bestuurlijke organisatie en herindeling
 • Recreatie en toerisme, inclusief plattelandsbeleid
 • Evenementenbeleid (inclusief Pinkstermarkt en -kermis en Apv-vergunningen)
 • Cultuur
 • Facilitaire dienstverlening
 • Burgerzaken
 • Basisregistraties
 • Sport

wethouder H.J. Morssink

wethouder H. Morssink

H.J. Morssink (CDA)
De Swing 39
9356 CX  Tolbert

Portefeuille:

 • Participatiewet, arbeidsmarktbeleid
 • Economische Zaken
 • Marktwezen en wekelijkse warenmarkt
 • Centrumontwikkelingen, inclusief Centrumpanel
 • Sociale Zaken
 • Bestuurlijke organisatie en herindeling
 • Toezicht, controle en handhaving
 • Financiën en belastingen
 • Planning & Control
 • Grondbeleid en grondzaken
 • Accommodatiebeleid en vastgoed
 • Nutsbedrijven
 • Personeel en organisatie
 • Duurzaamheid

wethouder B. Plandsoen

wethouder B. Plandsoen

B. Plandsoen (PvdA)
Akkerviool 8
9351 XS Leek

Portefeuille:

 • Maatschappelijke ondersteuning en zorg
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdondersteuning en -zorg
 • Ouderenondersteuning en -zorg
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Onderwijs (inclusief volwasseneneducatie en bibliotheekwerk)
 • Regio Groningen-Assen

  • Samenwerking Leek-Roden
  • Regionale projecten


wethouder C.T. Dekker

wethouder C.T. Dekker

Wethouder C.T. Dekker (Groen Links)

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening
 • Verkeer en vervoer
 • Vergunningverlening (Wabo)
 • Milieubeleid
 • Monumentenbeleid
 • Beheer openbare ruimte inclusief Landgoed Nienoord
 • Afvalinzameling en -verwerking
 • ICT

gemeentesecretaris M. Schomper

Gemeentesecretaris M. Schomper

M. Schomper
Theo van Doesburgstraat 16
9204 KW  Drachten