Ga naar de inhoudGa naar het zoekenGa naar het menu

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen.

De taken van de gemeenteraad zijn:

  • volksvertegenwoordiging

  • kaderstelling: de gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente Leek. Het college van Burgemeester en Wethouders voert dit beleid uit

  • controle: de gemeenteraad controleert of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.

In Leek bestaat de gemeenteraad uit 17 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de raad.  De raad wordt ondersteund door de griffie.

Zetelverdeling:

PvdA: 3 zetels
CDA : 3 zetels
VVD: 3 zetels
D66: 3 zetels
GroenLinks: 3 zetels
ChristenUnie: 2 zetels

Contact met de raadsleden

Wilt u graag de raadsleden spreken? Gaat u dan naar de pagina van de raadsleden.

gemeenteraad