Belangrijke voorwaarden voor het gebruik van de huisstijl van Leek.nl

Het gebruik van de huisstijl van Leek.nl is onderworpen aan strikte voorwaarden en vereist voorafgaande goedkeuring.

Om consistentie en herkenbaarheid te waarborgen, is het niet toegestaan om zonder voorafgaande goedkeuring gebruik te maken van onze huisstijl voor activiteiten en berichtgeving.

Voor elk gebruik van onze huisstijl, zoals voor het maken van posters, advertenties en andere uitingen, moet je eerst toestemming verkrijgen van Citymarketeer Johan Lindeman of Ambacht Media.

Neem contact op met Johan Lindeman via johan@ontdekleek.nl of Ambacht Media via info@ontdekleek.nl om toestemming te verkrijgen of voor meer informatie over het gebruik van onze huisstijl.

Wij benadrukken het belang van het naleven van deze voorwaarden om een uniforme uitstraling van alle communicatiemiddelen gerelateerd aan Leek.nl te behouden.


Gebruik tekst en afbeeldingen


Wij willen jullie graag informeren over het gebruik van afbeeldingen en teksten op onze website. De informatie die wij op onze website delen, wordt ons toegestuurd en wij gaan er vanuit dat de gebruikte teksten en afbeeldingen rechtenvrij zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij je vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we de afbeelding zo snel mogelijk kunnen aanpassen.

Als platform begrijpen we dat het belangrijk is om de auteursrechten van fotograferen te respecteren. Omdat we echter niet altijd kunnen achterhalen waar een afbeelding vandaan komt, vragen we je om een beetje geduld en begrip als we de bron niet direct kunnen vinden. We zullen in elk geval direct actie ondernemen nadat we een melding hebben ontvangen.

We willen benadrukken dat dit platform geen winstoogmerk heeft of commerciële doeleinden nastreeft. Het is een plek waarop we activiteiten delen die in Leek en omgeving worden georganiseerd. We ondersteunen de organisatoren door een extra platform te bieden waarop ze hun activiteit kunnen promoten in een overzichtelijk overzicht.

Wij hopen dat jullie begrip hebben voor onze werkwijze en dat we samen kunnen genieten van alle leuke activiteiten die in Leek en omgeving worden georganiseerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website.