Huisartsengroepspraktijk Leek

Persoonlijke zorg bij Huisartsengroepspraktijk Leek

Ons toegewijde team bestaat uit 4 ervaren huisartsen, een bekwame physician assistant, een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige, en ondersteunend personeel waaronder praktijkondersteuners somatiek, praktijkondersteuners GGZ, en praktijkassistenten. Samen streven we naar een zorgbenadering die laagdrempelig, persoonsgericht, en van hoge kwaliteit is, altijd met de patiënt centraal.

Belangrijke aankondiging: vanaf 1 mei 2023 veranderen onze bereikbaarheid en de manier waarop afspraken gemaakt kunnen worden. Deze aanpassingen zijn nodig vanwege de groeiende druk op huisartsenzorg en het personeelstekort. We geloven dat deze veranderingen onze praktijk toekomstbestendig maken en de zorg verbeteren.

Hier zijn onze nieuwe bereikbaarheidstijden:

  • Tussen 8.00 uur en 10.00 uur en van 11.15 uur tot 12.00 uur kunt u bellen voor het maken van afspraken op het spreekuur, telefonisch spreekuur, het aanvragen van een visite, of voor het stellen van vragen.
  • Tussen 13.15 uur en 16.15 uur kunt u bellen voor het opvragen van uw uitslagen. Buiten deze tijden zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

We begrijpen dat veranderingen vragen kunnen oproepen. Daarom willen we benadrukken dat onze assistenten zijn getraind om vragen te stellen over de reden voor een afspraak, zodat ze de urgentie kunnen inschatten. Dit doen ze met respect voor uw privacy en vertrouwelijkheid.

We willen u ook aanmoedigen om ons patiëntenportaal te gebruiken, waar u toegang heeft tot uw medisch dossier, vragen kunt stellen aan uw huisarts, uw uitslagen kunt inzien, en herhaalrecepten kunt aanvragen. Ons patiëntenportaal is te bereiken via onze website www.huisartsengroepspraktijkleek.praktijkinfo.nl en kan zelfs worden geïntegreerd met de uwzorgonline app voor uw gemak.

Tijdens vakanties van uw huisarts blijven we beschikbaar voor spoedgevallen, verzorgd door andere huisartsen binnen ons team. Vakantieperiodes worden aangekondigd via onze website en in de wachtkamer.

Locatie

Openingstijden

Geen openingstijden bekend

Contactformulier