Nieuw platform moet Leek beter profileren

Gepubliceerd op: 10 januari 2019

LEEK – Op 10 januari tekenen een vijftal organisaties de stichtingsakte van het Promotie Platform Leek (PPL). De Handelsvereniging Leek-Nietap, de Horeca ondernemers, de ondernemers op het Landgoed Nienoord, de vastgoed eigenaren en de Rabobank gaan zich verenigen om het centrum van Leek, inclusief het Groot Winkelplein en het Landgoed Nienoord gezamenlijk op de kaart te zetten. Door de integratie van de verschillende activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten wil Leek zich nog sterker profileren als een aantrekkelijk winkel en recreatiegebied.

Hiervoor wordt de Stichting Promotie Platform Leek opgericht. De stichting heeft Berend Hoekstra bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Samen met Carlo Ezinga, secretaris en Gert Klinker, penningmeester vormen zij het dagelijks bestuur van de stichting. Verder zijn alle disciplines vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.